Private daginstitutioner dumper lønnen til ansatte

Pædagoger og pædagogmedhjælpere i private daginstitutioner må finde sig i at få en lavere løn end deres kollegaer i det offentlige.  (Foto: Foto: Claus Bech/Scanpix/Arkiv )

Et stigene antal private vuggestuer og børnehaver er uden overenskomst. Det betyder dårligere arbejdsforhold og ringere løn til de ansatte.

Social dumping er ikke forebeholdt byggepladserne.

Flere private daginstitutioner er uden overenskomst. Det betyder, at pædagoger og pædagogmedhjælperne i de private vuggestuer og børnehaver må finde sig i ringere arbejdsforhold og dårligere løn.  

Det skriver Ugebrevet A4 i dag. 

Og det er et problem, især da de private institutioner får støtte fra det offentlige, påpeger arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet.

- De private institutioner bruger ringere løn og arbejdsvilkår til at forbedre deres økonomiske situation. Vi ser altså, hvordan offentlige skattekroner er med til legitimere en undergravning af den danske arbejdsmarkedsmodel. Det er social dumping indefra, siger han til Ugebrevet A4. 

8.000 kr mindre i løn

I en rundspørge foretaget for Ugebrevet A4 svarer 18 ud af 41 lokale pædagogiske afdelinger i FOA og BUPL, at de oplever et stigende antal private børneinstitutioner uden overenskomst. Kun fire oplever et faldende antal.

I den private vuggestue Svanen på Østerbro i København får de ansatte op til 8000 kroner mindre om året i løn end pædagoger på overenskomst. De fleste pædagogmedhjælpere under 30 år får ikke udbetalt pension før efter tre års ansættelse - en forskel, som ifølge fagforeningen LFS beløber sig til over 30.000 kroner om året i forhold til en medhjælper på overenskomst.

Underbetalingen sker, selvom institutionerne modtager kommunal støtte, fordi den private institution får de penge, som kommunen ellers skulle have brugt på pasning af barnet i en kommunal institution.

København siger fra 

I Københavns Kommune vil man forsøge at bremse udviklingen og kræve overenskomster i de private institutioner. Et flertal i Københavns Kommunes børne- og ungdomsudvalg, som nu vil rejse krav om såkaldte arbejdsklausuler for kommunens private daginstitutioner for at sikre, at pædagoger og pædagogmedhjælpere får en overenskomst, skriver Ugebrevet A4.

- Når kommunen støtter institutionerne, skal vi selvfølgelig også kræve, at der er ordnede forhold for de ansatte, siger Jan Andreasen, som sidder i udvalget for Socialdemokraterne, til Ugebrevet A4.

Også SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti bakker op om forslaget. Dermed er der et flertal uden om kommunens børne- og ungdomsborgmester, Venstres Pia Allerslev, der som det eneste udvalgsmedlem ikke vil bakke op om kravet om arbejdsklausuler.

- Det er min helt klare holdning, at vi som politikere ikke skal blande os i arbejdsmarkedets aftaler. Kommunen registrerer ikke, og kommer heller ikke til, om medarbejdere i private virksomheder er medlem af en fagforening. Det er op til arbejdstager og arbejdsgiver at indgå aftaler om arbejdsforhold og løn, siger Pia Allerslev til Ugebrevet A4.