Praktikant hos Danmarks største svineavler: Jeg er heldig at være i live

- Det er ikke godt, hvad der skete for mig. Jeg kan ikke gå normalt, siger Andrii Ikin til Fagbladet 3F. (Foto: Foto: Privat.)

Arbejdstilsynet har givet stor svineavler et påbud om straks at rette op på sikkerheden, efter at en landbrugspraktikant kom alvorligt til skade med begge sine ben i en arbejdsulykke.

På et rekreationshjem i Vestjylland sidder 30-årige Andrii Ikin fra Ukraine. Langt væk fra hjemlandet samt sin hustru og deres søn på fire måneder, som han begge savner meget.

Landbrugspraktikanten skulle efter planen rejse hjem til Ukraine senere i denne måned efter et års ansættelse i Danmark. Men hjemrejsen er nu udskudt, fordi han i september 2018 blev udsat for en alvorlig arbejdsskade hos Danmarks formentlig største svineproducent på en gård i Sydvestjylland. Ukraineren kan ikke længere arbejde og modtager nu sygedagpenge i Danmark. Det skriver Fagbladet 3F.

- Det er ikke godt, hvad der skete for mig. Jeg kan ikke gå normalt. Jeg ved ikke, hvornår jeg kan gå ordentligt igen. Jeg får måske mén resten af mit liv, men jeg kan ikke gøre noget ved det, siger Andrii Ikin.

- Jeg er heldig, at jeg stadig er i live, siger han.

Andrii Ikin fik i januar 2018 en etårig ansættelseskontrakt som landbrugspraktikant hos den store svineavler, Martin Lund Madsen, der driver sin virksomhed nær Bramming. Her her ukraineren blandt andet passet grise, ryddet op og vasket stalden.

Arbejdsulykken skete 27. september, da Andrii Ikin gjorde en 6.000 liters blandetank til foder rent indvendig. Praktikanten var kravlet ned i tanken for at gøre den ren med en højtryksrenser. Mens ukraineren befandt sig i tanken, startede dens omrører pludselig, og han fik begge ben i klemme.

Landmand Martin Lund Madsen siger til Fagbladet 3F, at virksomheden klart havde informeret medarbejderne om, at det er forbudt at kravle ned i fodertanken. Og at det fremgik af et skilt – på engelsk. Samt at et el-stik til tanken skulle trækkes ud, hvis der var noget mekanisk galt i tanken.

- Det er forkert at hoppe derned. Og CEE-stikket var ikke hevet ud, som det skulle være. Det havde medarbejderen undladt. Vi render ikke fra et ansvar. Vi er selvfølgelig rigtig kede af, hvad der er sket. Det må ikke ske, siger landmanden.

Han fremfører, at materiellet i tanken teknisk set var i orden.

- Vi har fokus på, at det under ingen omstændigheder må ske igen. Vi har snakket en del om det efterfølgende, så vi undgår sådan nogle ting i fremtiden, siger Martin Lund Madsen.

Politiet underrettede hurtigt Arbejdstilsynet om arbejdsulykken, og tilsynet undersøgte ulykken samme dag, som den skete. Det viser tilsynets rapport om ulykken, som Fagbladet 3F har fået aktindsigt i.

Ifølge Arbejdstilsynets rapport forklarede landmand Martin Lund Madsen på ulykkesdagen til tilsynet, at rengøringen af fodertanken skal ske fra et repos uden for tanken, og ved at en person højtryksspuler gennem dens inspektionshul.

Men ifølge Arbejdstilsynets rapport forklarede en rumænsk medarbejder hos landmanden – og kollega til Andrii Ikin – samtidig til tilsynet, at medarbejderne “hver gang er inde i tanken under den ugentlige rengøring”. Samt at de ikke plejede at trække el-stikket ud, inden de kravlede ned i tanken.

Rumæneren oplyste også, at lige inden arbejdsulykken havde han sammen med Andrii Ikin og en dansk fodermester ændret foderanlæggets styring fra automatik til manuel. Ifølge Arbejdstilsynet fordi medarbejderne angiveligt – og fejlagtigt – troede, at omrøreren i tanken dermed ikke kunne starte. Endelig forklarede rumæneren, at der skal være to personer til opgaven med at rengøre den 2,1 meter dybe fodertank, eftersom en person ikke kan komme op fra tanken alene.

Af Arbejdstilsynets rapport fremgår det, at der ved siden af fodertanken var opsat et advarselsskilt og en arbejdsinstruks – på dansk – på ulykkesdagen 27. september.

Efterfølgende har landmand Martin Lund Madsens virksomhed oplyst, at det på et møde med medarbejderne 5. oktober 2018 er blevet “præciseret”, at ugentlig rengøring af tanken skal foregå fra det indrettede repos. Virksomheden har desuden oplyst, at der er blevet opsat advarselsskilte samt arbejdsinstruks på engelsk, viser Arbejdstilsynets rapport.

Ukrainske Andrii Ikin har ikke udtalt sig til Arbejdstilsynets rapport, fordi han var kørt på sygehuset i Esbjerg, da tilsynet nåede frem til ulykkesstedet. Men til Fagbladet 3F siger landbrugspraktikanten:

- Normalt var vi to om arbejdet, men jeg var alene, da ulykken skete. Jeg ved ikke, hvorfor jeg var alene om arbejdet, og hvorfor ulykken skete. Jeg forstår ikke dansk og er ikke god til engelsk. Men jeg føler mig ikke ansvarlig for ulykken på nogen måde.

På baggrund af tilsynsbesøget har Arbejdstilsynet tildelt Martin Lund Madsens virksomhed et påbud om, at den straks skulle rette op på “forhold, som strider imod arbejdsmiljølovgivningen”.

Arbejdstilsynet oplyser til Fagbladet 3F, at tilsynet endnu ikke har vurderet, om det mener, at der er grundlag for at melde virksomheden til politiet eller give den en bøde.

Fagbladet 3F