Politikeren Camilla er hårdt presset: Det går ud over mine børn

Camilla Barner-Christensen (V) genopstiller ikke ved det kommende kommunalvalg. (Foto: Foto: Pressefoto, Rudersdal Kommune )

Kommunalpolitikere tilbringer mere tid i byrådssalen, og det går ud over privatlivet, viser en ny undersøgelse. Camilla Barner-Christensen (V) fra Rudersdal Kommune har blandt andet opgivet politikertilværelsen og genopstiller ikke.

Byrådspolitikerne oplever et stigende arbejdspres, der for mange går ud over deres privatliv.

Det viser en undersøgelse fra forsknings- og analysecentret Vive, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten tirsdag.

Den gennemsnitlige lokalpolitiker arbejder i dag 20 timer om ugen, og det er en stigning på over 10 pct. siden 2013. Sammenlignet med 1970 er arbejdstiden fordoblet.

"Stigningen i arbejdstiden sætter den styreform, der er i kommunerne, under pres. Hvis vi fortsat vil opretholde muligheden for, at de folkevalgte i byrådene har tilknytning til det almindelige arbejdsmarked, er vi nødt til at gøre noget for, at arbejdstiden ikke stiger endnu mere," siger forskningsleder Lene Holm Pedersen.

Særligt på forberedelsen til møder bruger politikerne i dag flere timer, og derfor arbejder mange kommuner ifølge Lene Holm Pedersen allerede med metoder til at nedbringe eksempelvis mængden af læsestof.

Alligevel er arbejdsmængden nu på et niveau, hvor over halvdelen af byrådspolitikerne mener, at det går ud over privatlivet. Særligt gælder det for kvinderne og de yngre politikere, som i forvejen er underrepræsenteret i kommunalpolitik. 50 pct. flere kvinder end mænd mener, at rollen som lokalpolitiker "helt sikkert" går ud over privatlivet.

"Dét er et tegn på, at arbejdspresset simpelthen rammer kvinderne hårdere, og det er en af de barrierer, der er for at stille op," siger Lene Holm Pedersen.

Netop arbejdspresset og hensynet til privatlivet var udslagsgivende for Camilla Barner-Christensen (V). Efter fire år som byrådsmedlem i Rudersdal Kommune genopstiller hun ikke ved valget den 21. november.

"Jeg synes, at jeg går glip af for meget i mine børns liv, når jeg må opgive at se dem optræde på skolen, fordi jeg skal til et møde. Når jeg stiller op for nogle borgere, føler jeg mig forpligtet til at søge maksimal indflydelse, og det kræver hårdt arbejde og mange timer," siger hun.