Partier kræver handling fra Thyra Frank: Ansæt flere i ældreplejen!

- Hvis Thyra Frank gerne vil fortsætte som minister, og Lars Løkke Rasmussen stadig vil have en ældreminister i regeringen, er det helt oplagt, at hun tager fat på denne problemstilling, siger siger DF's ældreordfører Jeppe Jakobsen. (Foto: Foto: Emil Hougaard/Ritzau Scanpix/arkiv)

Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF kræver nu handling fra ældreminister Thyra Frank (LA).

Da den 33-årige sosu-assistent Heidi Møller Madsen - dengang hjemmeplejen i Sønderborg Kommune - trådte ind over dørtærsklen til en bestemt mand med demens, begyndte hendes hjerte at banke hurtigere. Blev det dagen, hvor hans trussel om at slå hende ned med et baseballbat blev ført ud i livet?

Mandag fortalte hun i avisen Danmark om sine jævnlige oplevelser med trusler og vold i ældreplejen, og det gjorde hun på baggrund af en ny undersøgelse fra FOA, der viser, at hver tredje ansatte månedligt er udsat for vold og trusler. Og blandt ansatte, der flere gange om dagen er alene med udadreagerende demente, er mere end hver fjerde dagligt udsat for vold. Blandt plejere, der sjældent eller aldrig er alene med udadreagerende demente, er blot to procent udsat for vold dagligt.

Det får nu både Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF til at forlange handling fra ældreminister Thyra Frank (LA). Det skriver avisen Danmark.

- Hvis Thyra Frank gerne vil fortsætte som minister, og Lars Løkke Rasmussen stadig vil have en ældreminister i regeringen, er det helt oplagt, at hun tager fat på denne problemstilling. Det ville jeg gøre, hvis jeg var hende. Det her handler jo om ældre, der har svært ved at forstå, hvad der foregår omkring dem, fordi der er så meget pres på, siger DF's ældreordfører Jeppe Jakobsen til avisen Danmark.

I juni var han også ude med meldingen om, at hvis Thyra Frank ikke kommer med forslag til markante forbedringer på ældreområdet efter sommerferien, mister hun opbakningen fra regeringens støtteparti DF.

- Der skal ansættes flere i ældreplejen. Vi fik indført en pulje på en halv mia. kr. årligt til flere ansatte i sidste finanslov, og her vil vi have en pulje mere. Jeg ser gerne, at regeringen begynder at tænke lidt mere selvstændigt, og det bliver spændende, om den gør det ved de kommende finanslovforhandlinger, siger Jeppe Jakobsen.

Også SF og S efterlyser flere ansatte, og begge partier indkalder nu Thyra Frank til et samråd på baggrund af avisens Danmarks artikler.

- Men i virkeligheden vil jeg meget hellere have, at Thyra Frank indbyder til forhandlinger om en handleplan rettet specifikt mod vold i ældreplejen. Vi har nemlig prøvet sådan et samråd før, og det var resultatløst. Jeg håber meget, at artiklerne og FOA's undersøgelse får ministeren til at komme med nogle nye tiltag, siger ældreordfører Astrid Krag (S).

SF's ældreordfører Kirsten Normann Andersen har som sygehjælper selv arbejdet med demente ældre i 90'erne.

- Dengang var der mere tid til den enkelte demente og mere fagligt personale. Det er det, vi skal tilbage til. Dette er noget, der er slemt at være udsat for som plejer, men det er værst for de demente, der jo reagerer på en baggrund af angst, utryghed og frustrationer. Det er dem, vi skal gøre noget for. Og så bliver forholdene også bedre for plejerne, siger Kirsten Normann Andersen til avisen Danmark.

Ud over at hun gerne vil have ældreminister Thyra Frank til at finde flere penge til ældreplejen, vil hun også have evalueret den demenshandleplan, der blev indført i 2016.

- Jeg er bekymret for, at det bare var flotte ord. Vi har i hvert fald ikke fået adresseret problemet med vold, siger Kirsten Normann Andersen.

Ældreminister Thyra Frank har ikke ønsket at udtale sig til avisen Danmark. Hun holder ferie til på mandag.