Pædagog-formand: Børn på 10 år skal støttes - ikke straffes
BUPL's formand Elisa Bergmann kritiserer ungdomskriminalitetsnævn, der fremover gør det muligt at straffe børn helt ned til 10 år. Foto: Linda Kastrup / Ritzau Scanpix

Elisa Rimpler er formand for BUPL.

REGERINGEN ER SAMMEN med DF og Socialdemokratiet blevet enige om et såkaldt ungdomskriminalitetsnævn, der fremover gør det muligt at straffe børn helt ned til 10 år. Altså - her taler vi virkelig om små børn. Dem der går i 3. klasse i folkeskolen.

Tidligere havde politikerne skruet op for den sociale indsats. Set på hvordan man kan forebygge, så børn og deres familier kan få den hjælp, som de har brug for. Sådan er det ikke længere. Nu skrues der op for straf og symbolpolitik - og der ses stort på børns retssikkerhed.

DET STÅR RENT FAKTISK skrevet i aftalen mellem Regeringen, DF og Socialdemokratiet, at kommunerne indtil nu har fokuseret for meget på den sociale indsats - og for lidt på børns kriminelle adfærd. DFs Kenneth Berth var i Deadline på DR2 med en kommentar om, at der indtil nu har været for meget støttepædagog-mentalitet og der mangler en konsekvent linje.

Det tyder nu ellers på, at kommunerne har fat i den lange ende - og støttepædagog-mentaliteten virker bedre end straf. Sidste år offentliggjorde Justitsministeriets Forskningskontor en rapport, der viste, at antallet af mistanker og sigtelser mod 10 til 17-årige var mere end halveret på ti år. Det var sket helt uden at straffe de 10-årige.

I BUPL TROR VI  mere på støtte og forebyggelse end på straf. Derfor lancerede vi tidligere i år et nyt Ungeudspil, som med seks konkrete forslag skal give alle børn og unge de bedste muligheder. Især dem der i dag står uden for fællesskabet og mistrives. Og jeg vil gerne understrege, at mere straf ikke er et af forslagene.

BUPL foreslår:

  • Flere praktiske elementer i udskolingen
  • Forsøg med værksteder på tværs af klub og udskoling
  • Pædagoger som kontaktperson for unge på vej mod uddannelse
  • Familien skal være en del af løsningen  også i ungdomsårene
  • Øget tværfaglighed i forebyggelse af ungdomskriminalitet
  • Trivselskommission med fokus på børn og unges trivsel


ALLE PARTILEDERE og ordførerne på Christiansborg er bekendte med vores Ungeudspil. Og vores forslag om en Trivselskommission er allerede blevet afvist. Der er ellers rigeligt med tal, der viser, at behovet er markant. Således er op mod hver femte ung ifølge Vidensråd for Forebyggelse ikke tilfreds med livet, mens flere end 20.000 børn og unge ifølge Statens Institut for Folkesundhed føler sig ensomme.

Vi har tidligere peget på, at SFOer og fritidsinstitutioner kunne få en mere opsøgende rolle - og hjælpe de udsatte børn og unge. Tal fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at udsatte børn og unge ofte ikke går i SFO - så her er et uudnyttet potentiale, som politikerne med fordel kunne kaste sig over.

MEN NEJ- NU SKAL DER SLÅS HÅRDT ned på ungdomskriminalitet, selv om tallene fra Justitsministeriet viser det modsatte. Det ligner endnu en omgang symbolpolitik af værste skuffe, der kan komme til at ramme børnene og deres familier hårdt.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.