Overgrebsramte børn venter for længe på politiet

Børn skal videoafhøres af en betjent inden en uge, hvis der er mistanke om overgreb. Den max-grænse bliver ofte brudt. Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) forventede i marts, at problemet ville være løst til efteråret, men næsten hver anden politikreds havde det første halve år af 2017 en ventetid på over 30 dage for børnene. (Foto: Foto: Mads Claus Rasmussen/arkiv/Scanpix)

Børn, der har været udsat for overgreb, venter ofte for længe på at blive afhørt. Det kan skade deres sag.

Når politiet modtager en anmeldelse om et muligt overgreb mod et barn, skal barnet videoafhøres af en betjent inden for syv dage ifølge Rigsadvokatens retningslinjer.

Det er ikke tilfældet i alle af landets politikredse, hvor tidsfristen ofte overskrides. Det viser en ny opgørelse fra Rigsadvokaten ifølge Politiken.

Ifølge opgørelsen havde 5 ud af landets 12 politikredse i årets seks første måneder en gennemsnitlig ventetid på over 30 dage.

Grænsen på syv dage er fastsat for at sikre, at børnene ikke glemmer vigtige detaljer fra overgrebet. Desuden sikrer det en lavere risiko for, at barnets udtalelser er påvirket af andre.

I 2016 blev der lavet 800 videoafhøringer. Ifølge statsadvokat Jens Røn, der er chef for Kvalitetsafdelingen hos Rigsadvokaten, er det ikke realistisk, at alle videoafhøringer overholder grænsen.

- Der er sager, hvor det ikke er praktisk muligt. Men den gennemsnitlige ventetid skal bringes ned, for det billede vi ser, det er ikke tilfredsstillende. Det er også politikredsene og Rigspolitiets holdning, siger han til Politiken.

Emnet blev omtalt i marts, hvor Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) udtalte, at han forventede, at situationen var forbedret til efteråret.

Den udtalelse bekræftede han til et samråd om sagen i juni, hvor han kaldte situationen for uacceptabel.

Justitsministeren kaldte området et fokuspunkt for ham som minister.

Det er meget alvorligt, at tidsfristerne stadig ikke overholdes, mener Kuno Sørensen, psykolog ved organisationen Red Barnet.

- Det betyder meget for de efterfølgende år og barnets liv i det hele taget, at der sker en hurtig behandling af sagerne.

- Justitsministeren gav et løfte i foråret, og det er ikke indfriet. Der skal handles nu. Politiet skal have de nødvendige ressourcer til at løse opgaven på en menneskelig måde, siger han.

Ifølge Rigsadvokatens opgørelse er ventetiden stort set uændret i fire politikredse, mens den er steget hos mindst fire andre.

Hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi havde man længst ventetid. Her ventede børn i gennemsnit 48 dage på en videoafhøring.

/ritzau/