OVERBLIK: Strafzoner og nedrivning i regeringens ghettoudspil
Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) skal sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og seks andre ministre torsdag præsentere regeringens ghettoudspil. Foto: Liselotte Sabroe/arkiv/Scanpix
Regeringen fremlægger torsdag et nyt ghettoudspil, som er det sjette siden 1994. Se noget af indholdet her.

Intentionen med regeringens ghettoudspil er med statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) egne ord at "afvikle ghettoerne helt".

Hele udspillet bliver præsenteret af otte ministre på et pressemøde torsdag klokken 11 i Mjølnerparken på Nørrebro i København. Men flere elementer er allerede offentliggjort eller sluppet ud i medierne.

Her kan du se hvilke:

Skærpede strafzoner:

* Regeringen vil give politiet mulighed for at oprette strafzoner, hvor straffen for kriminalitet fordobles.

* En skærpet strafzone kan oprettes af politiet i en ekstraordinær situation i det pågældende område. Der skal være en særlig grund til at oprette en zone.

Kriminelle lejere:

* Boligselskaber skal have mulighed for at sige nej til at udleje en bolig, hvis en lejer har begået visse typer af kriminalitet de seneste fem år.

* Det skal desuden blive lettere at sætte kriminelle lejere på gaden, da regeringen mener, at domstolsforløbene er for lange, som de er i dag.

Datadeling i udsatte boligområder:

* Kommunerne skal have lettere adgang til oplysninger om borgere i de udsatte områder.

* Straffen skal skærpes over for fagpersoner, der ikke underretter, hvis børn mistrives.

* Overholder personale ikke underretningspligten, skal man kunne blive straffet med bøde eller op til fire måneders fængsel. Under særligt skærpende omstændigheder kan straffen blive op til et år.

Færre kontanthjælpsmodtagere:

* Hvis en modtager af kontanthjælp flytter til et af boligområderne på regeringens ghettoliste, skal vedkommende trækkes i sin ydelse.

* Samtidig skal kommuner forbydes at henvise kontanthjælpsmodtagere til boligområderne.

Børn fra udsatte boligområder i daginstitution:

* Børn fra boligområder på regeringens ghettoliste skal gå i daginstitution, fra de er et år. Ellers skal kommunen afgøre, om børneydelser kan standses.

* Daginstitutioner må højest optage 30 procent af deres børn fra boligområder, der de seneste tre år har været på regeringens ghettoliste.

Belønning til kommuner:

* Kommuner, der kan få indvandrere og efterkommere med ikkevestlig baggrund i arbejde, får en kontant belønning.

* Det udløser også kroner og øre, hvis elever med ikkevestlig baggrund består eller får højere karakterer end gennemsnittet af den samme gruppe året før.

Fordeling af gymnasieelever med udenlandsk baggrund:

* Fordelingen af elever med udenlandsk baggrund skal i nogle tilfælde prioriteres højere i udvalg, der fordeler ansøgere.

* Alle gymnasier skal have mulighed for at blive profilgymnasier. Det betyder, at de selv kan bestemme kriterierne for 25 procent af de elever, de optager.

Stopprøve i 0. klasse:

* Der skal indføres stopprøve i 0. klasse i udvalgte områder. Eleverne får flere forsøg til at bestå prøven, men de kan risikere at skulle gå et år om.

* Skoler, hvor en vis del af eleverne kommer fra socialt belastede boligområder, er omfattet. Det gælder både folkeskoler samt privat- og friskoler.

Staten skal kunne overtage boligområder:

* Boligselskaber bag områder, der fire år i træk står på regeringens ghettoliste, skal komme med en plan for "betragteligt" at mindske problemer med parallelsamfund.

* Hvis planen ikke overbeviser ministeriet, skal det være muligt at pålægge boligselskabet at opløse eller afvikle det pågældende boligområde.

* Rent teknisk sker opløsningen ved, at ministeriet eksproprierer ejendommene. Det vil sige, at staten beslaglægger grundene fra selskaberne.

* Herefter kan staten rive bygningerne ned eller sælge dem til private, lyder forslaget.

Kilder: Justitsministeriet, Børne- og Socialministeriet, Berlingske, Kristeligt Dagblad, Politiken, og TV2.

/ritzau/