OVERBLIK: Sagen mod ROJ TV

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har afgjort en klage fra ROJ TV. Sagen startede for 13 år siden.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har afgjort en klage fra den kurdiske tv-station ROJ TV, som i 2014 fik frataget sin sendetilladelse.

Resultatet er, at sagen afvises og ikke bliver realitetsbehandlet.

Højesteret fandt i 2014, at tv-stationen fungerede som talerør for oprørsbevægelsen PKK, der står på EUs terrorliste, men ROJ TV mener, at ytringsfriheden er blevet krænket.

Få et overblik over den langstrakte sag her:

* Juni 2005: Tyrkiets ambassade i København melder ROJ TV til politiet for overtrædelse af terrorloven. Ambassaden hævder, at tv-stationen får støtte fra og er talerør for den kurdiske oprørsbevægelse PKK, der står på EU's terrorliste.

* December 2005: Københavns Politi overdrager sagen til statsadvokaten på grund af dens "principielle karakter og den offentlige interesse". Den sendes dog retur til politiet, fordi der er mangler i efterforskningen.

* Februar 2007: Efter på ny at have modtaget sagen sender statsadvokaten den endnu engang tilbage til Københavns Politi for yderligere efterforskning.

* Marts 2009: Midt under daværende statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) forsøg på at overvinde tyrkernes modvilje mod det danske Nato-kandidatur rejser Københavns Politi og statsadvokaten til Tyrkiet for at efterforske sagen yderligere. I Tyrkiet opfattes det som en imødekommelse.

* Maj 2010: Berlingske bringer en række artikler, hvor tv-stationens forbindelser til PKK oprulles.

* August 2010: Rigsadvokaten rejser tiltale mod ROJ TV for terrorvirksomhed. Det sker samme dag, som Natos danske generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen, er på officielt besøg i Danmark.

* Januar 2012: De to selskaber bag ROJ TV (ROJ TV A/S og Mesopotamia Broadcast A/S) dømmes for at fremme terrorvirksomhed ved at fungere som talerør for PKK i perioden februar 2008 til februar 2010.

Byretten fastslår dog samtidig, at der ikke er hjemmel i loven til at frakende ROJ TV sendetilladelsen. Dommen ankes til Østre Landsret.

* 26. september 2012: Radio- og tv-nævnet pålægger ROJ TV sendestop i to måneder, fordi stationen ikke lever op til sin forpligtelse til at optage og opbevare alle programmer. Det betyder reelt, at Radio-og- tv-nævnet ikke kan opfylde sin tilsynspligt.

* 3. juli 2013: Østre Landsret skærper straffen til de to selskaber til bøder på hver fem millioner kroner. Samtidig afgør retten, at tv-stationens sendetilladelse skal inddrages.

19. juli 2013: Selskaberne bag ROJ TV indgiver konkursbegæring, da man ikke ser sig i stand til at betale millionbøderne.

* 25. september 2013: Procesbevillingsnævnet afviser, at ROJ TV kan anke terrordommen til Højesteret. Nævnet tillader dog, at spørgsmålet om inddragelse af sendetilladelsen bliver indbragt for Højesteret.

* 27. februar 2014: Højesteret afgør, at ROJ TV's sendetilladelse er endelig frakendt, fordi tv-stationen fungerer som talerør for PKK. Tv-stationen klager til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol over afgørelsen, som man mener krænker ytringsfriheden.

* 24. maj 2018: Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afgør, at sagen ikke skal realitetsbehandles.

/ritzau/