OVERBLIK: Sådan skærper blå blok udlændingepolitikken

Regeringen og DF er enige om en række stramninger af udlændingepolitikken i forbindelse med finansloven.

Langt flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal fremover rejse ud af Danmark, når der bliver ro i deres oprindelsesområde.

Det er målet for de stramninger af udlændingepolitikken, som regeringen og DF er blevet enige om fredag i forbindelse med aftalen om finansloven.

Her er hovedpunkterne:

* Opholdstilladelser til flygtninge skal fremover alene udstedes med henblik på "midlertidigt ophold" i Danmark. I dag får nogle flygtninge ophold "med mulighed for varigt ophold".

* Der indsætte en ny bestemmelse i udlændingeloven, som betyder, at myndighederne skal inddrage eller nægte at forlænge en opholdstilladelse i alle tilfælde, "hvor det ikke er i strid med Danmarks internationale forpligtelser".

* Dermed skal myndighederne "i modsætning til i dag gå til grænsen af de konventionsmæssige forpligtelser", når der træffes afgørelse om inddragelse eller nægtelse af forlængelse af en opholdstilladelse.

* Den tilknytning, som et barn har opnået til Danmark, indtil det er fyldt 8 år, vil ikke "i udgangspunktet" skulle indgå i vurderingen af, om barnet og familien kan blive i Danmark.

* I Integrationsloven vil regeringen og DF fjerne afsnittet: "Loven har endelig til formål at sikre, at nyankomne udlændinge har kendskab til, at en vellykket integration er en forudsætning for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse".

* Fra "dag 1" skal flygtninge og familiesammenførte have besked om, at opholdet er midlertidigt, og at indsatsen rettet mod job og selvforsørgelse ikke ændrer på, at man skal vende tilbage til sit hjemland, så snart beskyttelsesbehovet ophører.

* Integrationsprogrammet for alle nyankomne flygtninge ændrer navn til et "selvforsørgelses- og hjemrejseprogram".

* Navnet på integrationsydelsen ændres til "selvforsørgelses- og hjemrejseydelse".

* Flygtninges retskrav på permanente boliger ophæves.

* Satsen for selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen (den hidtidige integrationsydelse, red.) samt overgangsydelsen for enlige forsørgere nedsættes med 2.000 kroner per måned.

* Satsen for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse for samboende og gifte forsørgere nedsættes med 1000 kroner per person per måned - svarende til 2000 kroner per husstand.

* Flere flygtninge får adgang til repatrieringspenge. Det gælder blandt andet flygtninge fra Syrien, der har været i Danmark i mere end ét år. Det skal få flere til at rejse hjem.

* Med inspiration fra Tyskland indføres regler om et loft over familiesammenføring til flygtninge. Loftet bliver dog kun aktiveret i tilfælde af en stor tilstrømning til Danmark.

* For at få inddraget flere opholdstilladelser er regeringen og DF enige om at afsætte penge til at screene 300 forlængelsessager årligt.

* For at stoppe misbrug af dokumenter bliver der ansat en række eksperter i fingeraftryk og ansigtssammenligning på Nationalt IDcenter.

* Udlændinge på tålt ophold og udviste kriminelle skal ikke længere indkvarteres på Kærshovedgård. I stedet igangsættes arbejdet med at etablere et nyt udrejsecenter, som placeres på Lindholm i Stege Bugt.

* Udrejsecenteret bliver placeret på øen Lindholm, "som ligger mere isoleret end Kærshovedgård, og hvor der ikke er naboer i umiddelbar nærhed".

* Der vil ikke være færgedrift fra sidst på aftenen til næste morgen, og man skal opholde sig i udrejsecenteret om natten.

* Straffen for at overtræde meldepligten på udrejsecentret skærpes, så flere bliver fængslet. Derfor etableres der ca. 50 lukkede fængselspladser i tilknytning til udvisningsfængslet i Ringe.

* Kriminelle udlændinge, der rejser ind i Danmark trods et indrejseforbud skal fremover minimum ét år i fængsel. Det gælder for udlændinge, der har fået mindst tre måneders ubetinget fængsel.

/ritzau/