OVERBLIK: Ny indsats mod kriminelle 10 til 17-årige

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) præsenterer ny reform af indsatsen mod ungdomskriminalitets i Justitsministeriet. Aftalen sætter hårdere ind over for 10 til 17-årige, der begår alvorlig kriminalitet. (Foto: Foto: Martin Sylvest/Scanpix)

Regeringen er enig med S og DF om at sætte hårdere ind over for kriminelle børn og unge.

Alle handlinger har konsekvenser. Det er overskriften på den aftale, som regeringen fredag indgik med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Her er hovedpunkterne i aftalen:

* Der oprettes et ungdomskriminalitetsnævn, der skal træffe afgørelse i sager om børn og unge i alderen 10-17 år, der begår alvorlig kriminalitet som voldtægter og voldelige overfald.

* Nævnet kan træffe afgørelse om straksreaktioner og forbedringsforløb på op til to år - og i særlige tilfælde fire år.

* Der oprettes en ungekriminalforsorg, der skal føre tilsyn med at Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser efterleves.

* Ungepålægget - der kan fastsætte konkrete handlepligter for en ung - udvides til at omfatte børn på 10-11 år og ændrer navn til børne- og ungepålægget.

* Der sættes ind for "at sikre kvaliteten" af indsatsen over for anbragte kriminalitetstruede unge på sikrede og delvist åbne institutioner. Sikkerheden i anbragte unges dagligdag og indsatsen mod indsmugling af våben og euforiserende stoffer styrkes.

* Adgangen til kropsvisitationer og fysisk magtanvendelse udvides på de sikrede institutioner. Der indføres pligt til at anmelde vold og trusler på sikrede og delvist lukkede institutioner.

* Der igangsættes en undersøgelse af behovet for styrke den eksisterende ydre sikring af og sikkerhed på nogle af de sikrede eller delvist lukkede døgninstitutioner, herunder udendørs videoovervågning, så det sikres, at de unge ikke forlader institutionen uden tilladelse.

* Den brede forebyggende indsats for alle børn og unge får "et markant løft" med blandt andet en ny fælles ramme for SSP-samarbejdet og en ny uddannelse til alle SSP-konsulenter i kriminalitetsforebyggelse med fokus på rekruttering af børn og unge til banderne.

* Der igangsættes en kortlægning af indsatsen over for unge, der har begået kriminalitet og er anbragt på åbne døgninstitutioner. Kortlægningen skal blandt andet afdække, hvilke rammer, strukturer og pædagogiske tilgange der anvendes til denne målgruppe.

Kilde: "Aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet - Alle handlinger har konsekvenser", indgået mellem regeringen, S og DF.

/ritzau/