OVERBLIK: Det vil de seks bejlere til Alternativets top

Seks kandidater har stillet sig frem for at tage stafetten videre efter Uffe Elbæk som politisk leder af Alternativet. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix)

Seks kandidater kæmper om at afløse Uffe Elbæk som politisk leder i Alternativet. Læs her, hvad de seks vil.

Uffe Elbæk forlader lørdag posten som politisk leder for Alternativet, og et ekstraordinært landsmøde skal udpege hans afløser.

Seks kandidater har samlet de krævede 100 tilsagn fra medlemmer for at stille op til posten.

De har alle seks beskrevet deres vision for partiet. Læs her nedslag i de manifester, kandidaterne har skrevet.

* Josephine Fock:

- Vi skal turde eksperimentere og dermed også turde fejle. Kun gennem nytænkning og risikovillighed kan Alternativet være et inspirerende mødested for alle borgere.

- Fokus på de tre bundlinjer er den absolutte prioritet; den grønne omstilling,
de menneskelige værdier og økonomien på kort og langt sigt.

- Økonomien skal sikre den grønne omstilling og understøtte de menneskelige værdier - ikke omvendt.

- Jeg vil tage initiativ til et tættere samarbejde mellem alle parlamentarisk valgte i Alternativet, således at alle føler opbakning i deres daglige virke. Derudover vil jeg indlede en forhandling med regeringen og dens parlamentariske grundlag om et tættere samarbejde.

- Jeg vil være den, der sikrer, at Alternativet er der, hvor der er respekt og omsorg for hinanden, uanset uenigheder om stort og småt.

- Jeg vil gøre, hvad jeg siger.

* Rasmus Nordqvist:

- Vi skal være dem, der stiller de rigtige spørgsmål, gør håb til handling og som har modet til at gå forrest i kampen for et bæredygtigt samfund.

- Mit kandidatur til posten som politisk leder for Alternativet er en invitation til jer alle hver især om at være med til at skabe og realisere det, jeg kalder Projekt 2030. Det er ikke et projekt, som jeg på forhånd skal definere i sin substans, for det skal vi gøre sammen.

- Hvis jeg bliver valgt, vil jeg bruge den første tid af mit lederskab på at omstille vores bevægelse til at være en projektbaseret politisk skaberorganisation med parlamentarismen i byråd, regionsråd og Folketinget som blot én af mange kanaler.

- Målet skal være at nedbryde siloerne mellem Alternativet som bevægelse og Alternativet som parti, og at vi ikke længere taler om Christiansborg og et bagland, som var det to forskellige verdener.

- Når jeg stiller op til politisk leder for Alternativet, skyldes det ikke personlige ambitioner, men tårnhøje ambitioner på vores fælles projekts vegne.

* Theresa Scavenius:

- Mit politiske projekt er at føre Danmark fra en konkurrencestat til en klimastat, der sætter klima, natur og mennesker over kortsigtet økonomisk gevinst.

- Min ambition som politisk leder for Alternativet er at genoplive de politiske
laboratorier som lungen i dansk politik, hvor vi styrker hinanden i at udvikle den politiske samtale.

- Den parlamentariske opgave betyder for mig, at vi fortsætter med at være et politisk laboratorium på Christiansborg for ny tænkning og kreativitet, der kan udfordre den herskende konsensus om konkurrencestatens svar og løsninger.

- Jeg ser som en af de vigtigste opgaver for den politiske leder at signalere fornyelsen og tegne Alternativet 2.0 udadtil, og være den, som kan stå i spidsen for, at vi til de næste valg bliver det troværdige og seriøse alternativ i dansk politik.

- (Vi) starter fra toppen med udfasning af den sorte energi og infrastruktur,
omlægning af landbrugsstøtten fra at præmiere industriel kødproduktion til at understøtte et økologisk og bæredygtigt landbrug, og som i det hele taget skaber et demokratisk og rigt samfund for mennesker.

* Mira Issa Bloch:

- Jeg vil tage ansvar for at skabe en velfungerende organisation med maximal meningsfuld medlemsinddragelse. Det vil jeg gøre i samarbejde med hele Alternativet.

- Strategi og konkret handling skal fylde meget mere. Vi er det eneste parti, som fuldt ud har forstået, at den tid, vi står i, kalder på en omvæltning af mange dele af samfundet.

- Alternativet er og skal fortsat være det parti, som har det grønne højest på dagsordenen.

- Mit mål er også, at vi i Alternativet skal forandre Danmark til et land, som ikke skaber stress, racisme, depression, fattigdom, meningsløshed, ensomhed, børn med diagnoser, præstationskultur, hjemløse, ofre for jobcentre, psykisk syge og meget mere.

- Jeg vil møde alle mennesker og politiske opgaver, det bedste jeg kan, med kærlighed, ligeværd, åbenhed og respekt. Når mennesker ikke er så venlige, vil jeg forsøge at se igennem det og se det smukke menneske, der gemmer sig bag.

* Sascha Faxe:

- En politisk leder kan ikke og skal ikke stå alene. Alternativet er et kollektivt magtdelingsparti. Derfor vil jeg være en blanding af en lyttende, faciliterende og rammesættende leder.

- Tiden er inde til at sætte livet i centrum. Alt liv. Vi har alt for længe overudnyttet mennesker, planet og natur. Derfor har vi i dag en galopperende klimakrise og social skævvridning på tværs af planeten. Det første spørgsmål i politik er blevet "hvordan skal det finansieres?" fremfor det spørgsmål, som egentlig burde stilles: "Skaber det liv?"

- Vi skal skabe det samfund, vi vil nyde at leve i, så vi har energien til og fundamentet for den grønne indsats. Vi skal være det samfund, som gør det muligt overhovedet at gennemføre den nødvendige indsats for klima og miljø.

- Vi stod bag borgerforslag, vi fik skrevet klimaborgerting ind i den nye klimalov, og foran os står der mange indsatsområder. Eksempelvis en stor indsats mod den stigende overvågning af samfundet, omskrivning af offentlighedsloven og andre forslag.

- Vi skal bygge videre på alt det, som vores folkevalgte på Christiansborg og rundt om i landet udretter hver eneste dag. Samtidig tror jeg, vi er klar til at tage næste skridt i vores egen organisation. Klar til nye at afprøve nye ting. Klar til at ikke at lade os begrænse af vanetænkning.

* Rasmus Foged:

- Jeg drømmer om, at vi kan udvikle Alternativet til også at indeholde en hel masse handlingsfællesskaber, hvor vi både inspirerer hinanden til at foretage forandringer i vores egne liv - samtidig med at vi deler viden om, hvordan vi skaber forandringer i de mange forskellige fællesskaber, vi indgår i.

- Vi er nødt til at begrænse vores forbrug og passe meget bedre på vores fælles ressourcer. Det må og skal være Alternativets vigtigste politiske prioritet.

- (Det) er en vigtig prioritet at reducere uligheden. I den forbindelse mener jeg, at indførelse af en ubetinget basisindkomst (borgerløn) er den klart mest interessante mulighed for at skabe et mere retfærdigt livsgrundlag for alle.

- Vi skal gå åbne og konstruktive ind i forhandlinger med alle, og så må vi
vurdere fra gang til gang, om resultatet er godt nok, til at vi kan stå inde for det. Vi skal både være modige nok til at gå med - og til at lade være!

- Med hensyn til det evige spørgsmål om statsministerposten er det min holdning, at Alternativet ved næste valg skal pege på, at statsministeren skal komme fra et parti i centrum-venstre. Selv om vi ikke ønsker at bidrage til blokpolitik, mener jeg, der er behov for gennemsigtighed om, hvorvidt vi vil kunne støtte en borgerlig regering.

- Det er meget vigtigt for mig, at Alternativets politiske leder ikke skal bestemme, hvad Alternativet skal arbejde for. Det skal vi alle, og vi skal gøre det sammen.

/ritzau/