Opsang før regeringens plan: Send ledere på obligatoriske kurser i psykisk arbejdsmiljø
Det er helt uforståeligt, at vi ikke for længst har stillet krav om mere arbejdsmiljøviden hos vores ledere, siger Thomas Milsted. Foto: Thomas Milsted, privat.
Stress-ekspert Thomas Milsted klapper i hænderne over nyt FTF-forslag, der vil gøre det obligatorisk for alle nye ledere med personaleansvar at uddanne sig i psykisk arbejdsmiljø.

Alle nye ledere med personaleansvar skal indenfor det første år gennemføre en efteruddannelse om psykisk arbejdsmiljø.

Det foreslår hovedorganisationen FTF i et nyt udspil, der skal give bedre arbejdsvilkår, mindre sygefravær og længere arbejdsliv.

- God ledelse med forstand på psykisk arbejdsmiljø gør en kæmpe forskel og nedbringer sygefravær og stress. Samtidig får folk lyst til at blive længere tid på arbejdsmarkedet, fordi de rent faktisk kan holde til det. Derfor anser vi det som særdeles vigtigt at sikre lederuddannelser i psykisk arbejdsmiljø, siger Bente Sorgenfrey.  

Kæphest

En af Danmarks førende stress-eksperter, Thomas Milsted, kalder det en rigtig god idé at gøre det obligatorisk, at alle ledere kommer på kurser i, hvad psykisk arbejdsmiljø er for en størrelse.

- Obligatoriske lederkurser i psykisk arbejdsmiljø har været min kæphest i de sidste 15 år. Det er jo helt uforståeligt og underligt, at vi ikke for længst har stillet krav om mere arbejdsmiljøviden hos vores ledere, når vi ved, at dårlig ledelse koster så mange penge og giver så mange ondt i livet, siger Thomas Milsted. 

Han pointerer, at alt for mange ledere i både den private og offentlige sektor ikke har nogen som helst viden om, hvordan man skaber et godt arbejdsmiljø og forebygger stress. Det sender folk på sygedagpenge, førtidspension og ud af arbejdsmarkedet i utide, noterer han.

Dumt at smide FTF-forslag væk

- Derfor synes jeg også, at det vil være direkte dumt, hvis Lars Løkke og politikerne på Christiansborg ikke forholder sig seriøst til FTF's forslag, fastslår Thomas Milsted. 

Regeringen barsler tirsdag med en ny plan, der skal få danskerne til at arbejde længere.

FTFs bud på en ny lederuddannelse

Alle nye ledere med personaleansvar skal inden for det første år gennemføre en efteruddannelse om psykisk arbejdsmiljø af minimum tre dages varighed med fokus på forebyggelse, fastholdelse og kendskab til såvel risikofaktorer som positive faktorer, der kan fremme et godt psykisk arbejdsmiljø. 

Konkret foreslås det, at uddannelsen udbydes af række godkendte offentlige og private uddannelsesudbydere. 

Prisen for uddannelsen vurderes at blive 4.440 kroner per person (baseret på DA's pris i 2017 for 3-dages obligatorisk arbejdsmiljø-uddannelse). De samlede udgifter til uddannelse af ledere vil være cirka 33 millioner kroner årligt, hvis man antager, at der er 7.600 nye ledere om året på det danske arbejdsmarked.

Arbejdspladsernes investering i uddannelse af lederne i psykisk arbejdsmiljø vurderes hurtigt at tjene sig hjem igennem et fald i sygefravær og en forøget produktivitet. For hele arbejdsmarkedet kan mellem 6 og 15 procent af sygefraværet tilskrives ledelsesforhold.

Forslaget vil også medvirke til at fastholde flere seniorer på arbejdsmarkedet, ligesom der vil være lavere offentlige udgifter til blandt andet sygedagpenge og førtidspension på grund af stress og depressioner.  

Kilde: FTF-udspil maj 2017.

 

UDVID

En helt ny undersøgelse fra det store pensions- og forsikringsselskab PFA viser, at stress og psykiske arbejdsskader nu er den største enkeltestående årsag til skadesanmeldelser.

Tab af arbejdsevne på grund af stress er med andre ord langt mere udbredt end tab af arbejdsevne på grund af sygdomme i bevægeapparatet. 

Samtidig viser en ny undersøgelse blandt mere end 3.300 sygeplejersker, lærere, politibetjente og andre FTF-medlemmer, at hver anden FTF'er mindst en gang om ugen oplever deres arbejde som psykisk belastende. 

Hurtig handling

Dertil kommer, at hvert femte FTF-medlem vurderer deres psykiske velbefindende som mindre godt eller dårligt. 

- De tal fortæller mig, at vi er nødt til at handle hurtigt med forebyggelse og forskellige indsatser, hvis vi vil undgå sygemeldinger og have folk til at blive længere tid på arbejdsmarkedet, siger Bente Sorgenfrey. 

Ifølge FTFs egne beregninger vil det koste cirka 33 millioner kroner årligt at sende lederne på skolebænken for at blive klogere på psykisk arbejdsmiljø.

33 millioner kroner er peanuts 

Det er peanuts sammenlignet med, hvad det koster de offentlige kasser årligt på sygedagpenge og førtidspensioner på grund af stress og depressioner forårsaget af dårlige ledere, anfører stress-ekspert Thomas Milsted.

Han fremhæver, at mange ledere ikke har nogen forståelse af, hvorfor deres ansatte knækker af stress.

- De fatter ikke, at man kan blive stressramt. Det psykiske arbejdsmiljø og stress er en kompleks størrelse, som det er meget vanskeligere at gøre noget ved sammenlignet med det fysiske arbejdsmiljø, der er til at tage og føle på. Men så meget desto større grund er der til at efteruddanne alle ledere i psykisk arbejdsmiljø, siger han.

Udover forslaget om at uddanne ledere i arbejdsmiljø stiller FTF også en række andre konkrete forslag, der skal fastholde folk på arbejdsmarkedet.

Blandt andet skal der oprustes på rådgivning i arbejdsmiljø ude på de enkelte virksomheder for at undgå fysisk og psykisk nedslidning.

Masser af sidegevinster 

Endvidere skal der være en ny beskæftigelsesindsats overfor ledige seniorer i form af et håndholdt forløb med vejledning, coaching, opkvalificering og virksomhedsrettede tilbud. Der skal også være bedre adgang til seniorførtidspension, og endelig har FTF en række forslag, der skal fastholde medarbejdere med nedsat arbejdsevne.  

Udspillet, som FTF betegner som et tilbagetrækningsudspil, skal inspirere regeringen op til deres præsentation af en ny 2025-plan i den kommende uge.

- Der er masser af samfundsøkonomiske sidegevinster ved at investere i arbejdsmiljø og ledelse, siger Bente Sorgenfrey. 

FTF-medlemmer vil have god ledelse og anerkendelse

En ny undersøgelse viser, at mange lærere, pædagoger, bankansatte og andre FTF-medlemmer har svært ved at se sig selv på arbejdsmarkedet til pensionsalderen.

21 pct. af FTF'ere over 50 år mener ikke, at de kan forblive på arbejdsmarkedet indtil pensionsalderen. 

Hver femte FTF'er vurderer sit psykiske velbefindende som mindre godt eller dårligt.

43 pct. af FTF'ere over 50 år oplever smerter i kroppen i løbet af en arbejdsuge.

50 pct. af alle FTF'ere oplever i løbet af en arbejdsuge, at deres arbejde er psykisk belastende.

Nedsat arbejdstid, god ledelse og godt samarbejde kan få godt 60 pct. af FTF'ere over 50 år til at blive længere på arbejdsmarkedet end planlagt.

Kun hver tredje FTF'er angiver, at arbejdspladsen har en seniorpolitik. 

FTF har netop gennemført en undersøgelse i samarbejde med FTF's organisationer. 3.558 personer i beskæftigelse har deltaget i den web-baserede undersøgelse.