Nye tal: Langt fra alle overfald på sosu'er anerkendes som arbejdsskader
Foto: Emil Hougaard/Scanpix/arkiv
Flere sosu'er oplever vold og overfald på jobbet, men har samtidig fået sværere ved at få medhold i sager om arbejdsskader.

- Jeg slår jer alle sammen fucking ihjel, lød det fra en beboer, som svingede med en stor køkkenkniv, mens han truede flere ansatte på et bosted for psykisk syge.

En af de ansatte blev sygemeldt efter episoden og får stadig hjælp af en psykoterapeut. Men Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil ikke anerkende hendes reaktion som en arbejdsskade.

Et stigende antal ansatte inden for social- og sundhedsområdet oplever vold og overfald på jobbet, men har samtidig fået sværere ved at få medhold, når de anmelder en arbejdsskade på grund af vold.

Det viser en undersøgelse, som Ugebrevet A4 omtaler. Undersøgelsen er lavet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for fagforbundet FOA og er baseret på tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og FOA's medlemsregister.

Størstedelen af FOA's medlemmer arbejder inden for social- og sundhedsområdet, hvor plejehjem og bosteder har problemer med vold mod de ansatte fra psykisk syge og demente beboere. FOA's medlemmer anmelder da også flere og flere arbejdsulykker som følge af vold, viser undersøgelsen, der omhandler årene 2012-201
5.
2015 har det højeste antal anmeldte arbejdsulykker på grund af vold - nemlig 106.

Men samme år ramte andelen af arbejdsskader på grund af vold, som blev anerkendt, bunden. I 2012 fik ni ud af ti FOA-medlemmer anerkendt deres arbejdsskade på grund af vold. I 2015 var det kun hver anden.

Det er blevet sværere for alle faggrupper at få anerkendt en arbejdsulykke som en arbejdsskade, forklarer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

'Antallet af anerkendte ulykker er faldet siden 2013 som følge af en dom fra Højesteret, der indskrænker ulykkesbegrebet', skriver afdelingschef Lone Frosch fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i en mail til Ugebrevet A4.

Når dommen rammer FOA's medlemmer hårdere end andre faggrupper, skyldes det ifølge Lone Frosch, at forskellige faggrupper bliver udsat for forskellige typer af arbejdsskader.

Forbundssekretær i FOA Jens Nielsen er rystet over udviklingen.

- Det er meget bekymrende, at så mange sager bliver afvist. Dermed sender man et signal til vores medlemmer om, at de skal vænne sig til at blive udsat for vold, når de går på arbejde, siger han til Ugebrevet A4.

Den dramatiske hændelse, hvor sundhedsassistenten blev truet af en beboer, beskrives ganske detaljeret i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af sagen.

'Vi har lagt vægt på, at en beboer truede dig og dine kollegaer med en stor køkkenkniv, med ordene "jeg slår jer alle sammen fucking ihjel." Der var et glasparti imellem jer og beboeren, da I fik smækket døren i. Han forsøgte at få adgang til jer i det andet lokale ved at smide en brosten igennem døren. Han smadrede 6 biler og jagtede to af dine kollegaer udenfor. Da han smadrer døren, rykker I ind i et andet kontor. Herefter kom politiet,' står der.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer dog ikke, at kvinden har været i fare under hændelsen, fordi hun opholdt sig i et andet rum end beboeren. Der konkluderes derfor: 'Vi vurderer, at hændelsen ikke er årsag til din belastningsreaktion, fordi hændelsen ikke er egnet til at forårsage varige psykiske gener.'

Ugebrevet A4 har tidligere beskrevet, er det efter Højesteretsdommen i 2013 er blevet et krav for at få en arbejdsulykke anerkendt som en arbejdsskade, at skaden er varig, og at den altså ikke går over af sig selv. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der afgør sagerne, har efter Højesteretsdommen indført en bagatelgrænse, som mange sager ryger under med den begrundelse, at skaden ikke er varig.