Nye tal: Hver tredje mangler faglig sparring fra chefen

Det er problem, at hver fjerde ikke føler, at de får den nødvendige sparring fra deres nærmeste leder. Sådan lyder det fra både Alfred Josefsen, medlem af regeringens ledelseskommision, og Nanna Højlund, næstformand i LO. (Foto: Foto: Simon Skipper/Ritzau Scanpix og LO/Presse)

Mere end hvert tredje LO-medlem føler ikke, at de får tilstrækkelig med faglig sparring fra deres nærmeste leder. Der skal være mere tid til ledelse, lyder opfordringen fra LO's næstformand på dagen, hvor regeringens ledelseskommission lægger 28 konkrete forslag frem.

Vi mangler sparring fra vores nærmeste leder.

Sådan lyder budskabet fra mere end hvert tredje LO-medlem - 37 procent - i en ny undersøgelse, som LO præsenterer tirsdag.

Budskabet fra LO-medlemmerne, der tæller blandt andre sosu-medarbejdere, socialpædagoger, håndværkere og kontorassistenter, kommer på dagen, hvor regeringens ledelseskommission præsenterer 28 forslag til bedre ledelse i den offentlige sektor.

Næstformand i LO, Nanna Højlund, har fulgt kommissionens arbejde gennem sin post i en følgegruppe:

- Der er nogle ledere i den offentlige sektor, som har fået pålagt mange andre opgaver og skal lede for mange for ikke at nævne de mange borgere, pårørende og ofte mange frivillige, som de har ansvaret for. Dermed har de ikke tid til den nære ledelsesopgave, som det er at give faglig sparring, siger Nanna Højlund til Avisen.dk.

Hvad er ledelseskommisionen?

Ledelseskommisionen blev nedsat som en del af regeringens 'sammenhængsreform' om en mere sammenhængede offentlig sektor fra april 2017.

Tirsdag den 12. juni afleverer den sine 28 anbefalinger til innovationsminister Sophie Løhde (V). Kommisionen ser nærmere på ledelse i den offentlige sektor herunder:

- Hvad der karakteriserer offentlige ledere.

- Styrker, udfordringer og rammevilkår for den offentlige ledelse.

- Og altså anbefalinger til, hvilket indsatser der skal styrke ledelsen fremover.

Kommisionen tæller 10 personer og er ledet af Allan Søgaard Larsen, der er tidligere topchef i Fakta. Foruden ham tæller den andre personer med ledelseserfaringer fra enten det private, statslige, regionale eller kommunale område. Desuden er Lotte Bøgh Andersen fra Aarhus Universitet med, der har forsket i offentlig ledelse.

Du kan se en oversigt over medlemmerne her.

Kommisionen følges af en følgegruppe, der består af medlemmer fra arbejdsmarkedets parter, en række lederforeninger og Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Medlemmer kan ses her.

Kilde: Ledelseskommisionen

UDVID

Vend systemet på hovedet

Med i den 10 mand store ledelseskommision sidder Alfred Josefsen, der har 13 års erfaring som administrerende direktør i dagligvarekæden Irma. Han mener, at det er for dårligt, at så mange ikke får den nødvendige faglige sparring.

- Hvis lederne ikke har tid og kræfter til at være en ressource for de folk, de leder, betyder det, at ledelsesfunktionen ikke udøves ordentligt. Hvis ikke den nødvendige relation mellem medarbejder og leder er der, er det et kæmpe problem, siger Alfred Josefsen.

- Man skal lave det vigtigste først, og eftersom medarbejderne udfører arbejdet, skal man indrette sig sådan, at man prioriterer dem først. Som det er i dag, har ledere mange ting, de skal holde kørende med møder og rapporteringer. Derfor er det væsentligt, at vi får vendt systemet på hovedet og får skabt tid til at gøre det allervigtigste, siger Alfred Josefsen.

Man kan helt grundlæggende 'ikke lede noget, man ikke er i kontakt med', påpeger Alfred Josefsen. Han opfordrer derfor til, at der skabes bedre rammer for lederne og skrues ned for det, han kalder et 'styringsregime'.

Ledelsesspænd

I den nye undersøgelse, som LO har foretaget blandt 1.212 danskere, svarer 42 procent af LO-medlemmerne, at deres leder har personaleansvar for mere end 30 medarbejdere. 

I ældreplejen har hver leder i gennemsnit ansvaret for 32 medarbejdere. Derefter følger områderne sundhed- og psykiatri og grundskolen, hvor hver leder i snit har 24 medarbejdere, viser tal fra ledelseskommisionen.

Det lægger op til diskussion, mener Nanna Højlund.

- Det er værd at diskutere, om man skal kigge på en normering af antal ansatte per leder. Jeg tror ikke, at den optimale model findes, fordi områderne er meget forskellige. Men det er en diskussion værd.

Skal der være flere offentlige chefer?

- Jeg synes, der skal være mere tid til ledelse. Jeg er ikke sikker på, at det betyder, at der skal ansættes flere. Men fra politisk side skal tid til ledelse af personalet have højeste prioritet, siger Nanna Højlund.

Fra ord til handling

Det er også vigtigt, at medarbejdere og i særdeleshed tillidsrepræsentanter bliver inddraget mere, mener LO's næstfomand. 

- Man skal også som medarbejder føle, at nogle står op for en – ellers bliver man gang på gang kørt over. Lederne skal forstå medarbejdernes problemer og tage dem med videre, siger Nanna Højlund.

Hun glæder sig til at se, hvilke 28 forslag ledelseskommisionen vælger at komme ud med.

- Det bliver spændende at se, hvor meget alvor der er bag ledelseskommisionen. Sophie Løhde (innovationsminister, red.) siger, at den offentlige sektor skal køre længere på literen. Jeg vil sige, at den er ved at løbe tør for benzin. Der skal handling bag de her ord, og det vil kræve, at man tager nogle konsekvenser. Blandt andet om hvor mange opgaver der skal sive ned ovenfra, når man i forvejen kan se, at lederne har travlt med at drive butikken, siger Nanne Højlund.

Alfred Josefsen føler sig overbevist om, at der nok skal komme noget godt ud af anbefalingerne.

- Der er ikke nogen, der skal indføre alle 28 anbefalinger, men alle kan bruge lidt af det. Vi har haft en åben kommunikation, hvor vi har været meget opsøgende og inddragende. Det, tror jeg, har skabt et godt ståsted, siger Alfred Josefsen.