Direktør: Nye pensionsregler er godt nyt for din pengepung
Foto: Industriens Pension
Folketinget har netop vedtaget forslaget om ekstra skattefradrag for indbetalinger til pension. Det løser ikke alt, men det er et skridt i den rigtige retning, og det giver pensionsopsparerne flere penge i hånden her og nu.

Joan Alsing er en del af ledelsen i Industriens Pension, der har over 406.000 medlemmer og dermed hører blandt Danmarks største pensionsselskaber. Industriens Pension er pensionsordningen for timelønnede i industrien og fødevareindustrien, der via overenskomsten er sikret opsparing og en række forsikringer gennem ordningen. Joan Alsing har været forsikringsdirektør siden 2006 og en del af ledelsen siden 2000. Hun har en fortid som bl.a. medlemschef i samme selskab, og hun er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet. Joan Alsing er medlem af bestyrelsen i Pensionsinfo.dk.

DER ER godt gang i lovmøllen på Christiansborg i disse dage, og vanen tro skal der vedtages mange vigtige love, før politikerne kan læne sig tilbage og overgive sig til feriestemningen.

Et af de meget væsentlige forslag, der netop er blevet vedtaget, er forslaget om et ekstra skattefradrag for pensionsopsparing. Formentlig et emne, som virker fjernt og teknisk på mange, men som ikke desto mindre har betydning for de fleste lønmodtageres pengepung – også på den korte bane.

Forslaget er anden del af regeringens pensionsreform, der skal gøre det mere attraktivt at spare op til pension. Sammen med en målretning af den såkaldte aldersopsparing skal det nye fradrag sikre, at det kan betale sig for alle at spare op trods modregning i folkepensionen, når pensionerne udbetales.

Hovedlinjerne i forslaget er kort fortalt, at der indføres et ekstra fradrag på ca. 3 procent, når man har mere end 15 år til folkepension, og lidt over 8 procent, når der er er 15 eller mindre til folkepension. Forskellen i fradragsprocenten skyldes, at problemerne med modregning er størst for personer sidst i arbejdslivet.

Giver skattefordel her og nu

DE NYE regler vil ikke betyde, at pensionsopsparingen stiger, men folk, der indbetaler til pension, vil få en skattefordel her og nu. Medlemmerne i Industriens Pension vil typisk få en skattefordel på mellem 1.000 og 3.000 kr. om året som følge af denne del af reformen. Dertil kan så lægges flere andre elementer i pensionsreformerne, der også hjælper lidt i det samlede regnestykke.

Det er måske ikke vildt og voldsomt, men det er rede penge, der trækker i den rigtige retning og gør det mere attraktivt at spare op til pension. Sammen med første del af pensionsreformen – et nyt og mere målrettet aldersopsparingsprodukt – er det et væsentligt skridt i den rigtige retning.

Regeringens forslag har været kritiseret fra flere sider for ikke at være vidtgående nok og for at komplicere et i forvejen kompliceret pensionssystem.

VI KUNNE i Industriens Pension også ønske os, at man var gået endnu længere, og ikke mindst, at man havde fundet en mindre kompliceret løsning. Men vi synes samtidig, at det er værd at anerkende, at man rent faktisk har taget et første skridt for at gøre det mere attraktivt at spare op.

Nye vilkår for aldersopsparing

I debatten om pensionsreformerne er det væsentligt at bemærke, at skattefradraget ikke kan stå alene, men skal ses i sammenhæng f.eks. ændrede vilkår for aldersopsparing. Pengene fra en aldersopsparing bliver ikke modregnet i folkepensionen, men til gengæld betaler man skat ved indbetalingstidspunktet i stedet for ved udbetalingen, og man kan ikke trække indbetalingerne fra.

HVOR MEGET det i sidste ende kan betale sig at indbetale på en aldersopsparing frem for f.eks. en ratepension eller en livslang pension, er individuelt og afhænger af en række privatøkonomiske faktorer.

De nye regler stiller pensionsopsparerne bedre, men de stiller også større krav til pensionsselskabernes rådgivning. Vi skal sikre, at medlemmerne sparer op på den bedst tænkelige måde, hvor de i sidste ende får mest ud af pengene. Den opgave er vi fuldt rustede til i Industriens Pension, og selv om vi kunne ønske os et mere enkelt system, vil vi gerne kvittere for, at man nu tager fat på nogle af udfordringer i pensionssystemet, som vi længe har ønsket ændret.

Det er godt nyt for pengepungen hos den typiske LO-arbejder, og det bør hilses velkomment, selv om det ikke er perfekt.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.