Ny undersøgelse: Flere og flere småbørn passes privat
Mange private dagplejere specialiserer sig, som økodagpleje, naturdagpleje eller musikdagpleje Foto: SCANPIX arkiv
Antallet af børn, der passes privat, fortsætter med at stige. Vigtigt at forældrene har et frit valg, mener Krifa, der har mange private dagplejere som medlemmer. FOA er bekymret.

Antallet af børn, der bliver passet privat, stiger igen i år. Det viser en ny undersøgelse.  

I år vil omkring 8.500 børn blive passet hos private børnepassere. Det er næsten to en halv gang så mange som i 2004, da ordningen med tilskud til privat pasning for alvor gik i gang.

Tallene kommer fra en ny undersøgelse lavet af det uafhængige analyseinstitut Bureau 2000 for FOA.

Den viser, at kommunerne forventer at øge deres driftstilskud til privat børnepasning med 19 procent fra 2015 til 2016.

Ifølge undersøgelsen udgør den private pasning nu syv procent af de 2,2 milliarder kroner, samfundet i alt bruger på børnepasning. For ni år siden var den private andel blot to procent.

FOA organiserer de kommunale dagplejere, og her møder væksten kritik.

- Vi synes, det er problematisk. Vi kritiserer ikke den enkelte private børnepasser, men generelt mener vi, det er et problem, at der hos de private ikke er krav om pædagogiske læreplaner, og de får ikke det samme pædagogiske tilsyn som de kommunale, siger sektorformand i FOA Mogens Bech Madsen.

Siden 2007 er antallet af kommunale dagplejere halveret, så det nu er omkring 10.000 tilbage.

Krifa: Privat pasning er vigtig valgmulighed

Ifølge FOA er den private pasning kun skyld i en del af nedgangen for de kommunale dagplejere. En del landkommuner har bygget vuggestuer, og kommunerne tager flere småbørn ind for at fylde op i børnehaverne.

- Det er meget trist, at så godt et tilbud som den kommunale dagpleje bliver udraderet på den måde. Alene i 2016 skærer kommunerne otte procent på dagplejen. Det er 400 millioner, siger Mogens Bech Madsen.

Der findes ikke tal på, hvor mange der er beskæftiget med privat børnepasning. I Kristelig Fagbevægelse (Krifa) har man registreret knapt 800 private dagplejere som medlemmer.

Krifa er fortørnede over kritikken af de private tilbud. Politisk konsulent i Krifa Rolf Weber mener, at den private dagpleje er et vigtigt alternativ, hvor forældrene kan vælge selv.

Hans oplevelse er, at mange af de private dagplejere specialiserer sig med tilbud om skov-dagpleje eller øko-dagpleje og en meget initiativrige.

- Hvad angår kritikken af tilsynene, mener vi, at der hver dag er kvalitetskontrol i den private dagpleje. Hvis ikke forældrene var tilfredse, ville de tage børnene ud med det samme, siger Rolf Weber.  

Over halvdelen af børnene får færre tilsyn

I undersøgelsen fra Bureau 2000 har 78 kommuner svaret på, hvordan de laver tilsyn hos de private børnepassere.

43 procent af børnene får omtrent det samme antal tilsyn, som hvis de havde været i kommunal dagpleje. 56 procent af børn i privat pasning får færre tilsyn fra kommunen.

I FOA anerkender Mogens Bech Madsen, at de private tilbud om pasning har været sundt for den kommunale dagpleje.

Han siger, at kommunale dagplejere ikke tidligere har reklameret for, hvad hver enkelt stod for eller haft hjemmesider, der reklamerede for dem.

Nu har mange kommuner profiler af hver enkelt dagplejer på nettet. Kommunerne er blevet mere åbne overfor forældrenes ønsker om en bestemt dagplejer.

- Konkurrencen har betydet, at dagplejen er blevet mere fleksibel. Forældrene har fået mere selvbestemmelse, og det er positivt. Som jeg ser det, er den kommunale dagpleje inde i en rivende udvikling - også pædagogisk, siger han.

Fra forsøg til permanent ordning
  • Muligheden for at ansætte private børnepassere blev indført som forsøg i 1993, da der var ventelister til offentlig pasning.
  • Ordningen blev gjort permanent fra 1997, og fra 2003 indførtes et lovpligtigt mindstetilskud.
  • I undersøgelsen fra Bureau2000 er tallene for 2015 og 2016 indhentet ved rundspørger til kommunerne.