Ny stor aftale: Produktionsskolerne er fortid

Et bredt flertal blev fredag aften enige om en fremtidig uddannelses-aftale. (Foto: Foto: Undervisningsministeriet)

Et bredt politisk flertal er nået frem til en aftale om en ny forberedende grunduddannelse (FGU).

Det skriver Undervisningsministeriet på Twitter.

Alle partier bortset fra Alternativet og Enhedslisten står bag den politiske aftale.

Målgruppen for uddannelsen er unge under 25 år, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, og som har behov for at afklare deres fremtidige beskæftigelsesvej.

FGU erstatter produktionsskolerne og en række andre uddannelser.

- Det her er et skoletilbud af en højere kvalitet, hvor man kan gå hen et sted og både lære dansk og matematik, gå på værksted og få hjælp til ordblindeproblemer, hvis man har det behov, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA).

Uddannelsen vil blive opdelt i tre spor: Et alment spor som forberedelse til ungdomsuddannelse, et produktionsspor og et erhvervsspor

Tidligere har der været alt for mange tilbud til målgruppen for FGU, mener børne- og undervisningsordfører Anni Mathiesen (V).

- Med den her politiske aftale sikrer vi, at der nu er én vej ind for gruppen af unge mennesker, som ikke er kommet i gang med en uddannelse eller har fået fodfæste på arbejdsmarkedet, siger hun.

Elever på den nye uddannelse vil modtage en ydelse, der svarer til SU, og derudover vil der være en gratis madordning på skolerne.

Aftalepartierne er blevet enige om at forankre den forberedende grunduddannelse i statsligt selvejende institutioner, hvor kommunerne bidrager til finansieringen.

De Radikale, der er med i aftalen, er tilfredse med, at der er lagt op til, at omtrent 90 uddannelsessteder skal udbyde den nye uddannelse.

- Vi mener, at man skal kunne tage en uddannelse, uanset hvor i landet man bor. Og hvis man skal få de her unge i skole, er det afgørende, at de ikke skal pendle land og rige rundt. Derfor er vi også glade for, at vi er landet på cirka 90 uddannelsessteder, siger ungdomsuddannelsesordfører Marlene Borst Hansen.

Det er aftalens mål, at 90 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse, når de er 25 år.

Omkring 50.000 unge mellem 15 og 25 år uden uddannelse er hverken i gang med en uddannelse eller et job.

FAKTA: Her er de vigtigste elementer i nyt uddannelsestilbud

Elever på den nye forberedende grunduddannelse vil modtage en ydelse på SU-niveau.

Omkring 50.000 unge mellem 15 og 25 år uden uddannelse er hverken i gang med en uddannelse eller et job.

En bred kreds af Folketingets partier har derfor aftalt en reform og oprettet en ny forberedende grunduddannelse (FGU).

Her er de vigtigste elementer i den nye uddannelse.

* Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

* Uddannelsen vil blive opdelt i tre spor: Et alment spor som forberedelse til ungdomsuddannelse, et produktionsspor og et erhvervsspor.

* Unge på uddannelsen vil modtage en skoleydelse på niveau med SU, og de får desuden en madordning.

* Uddannelsen kommer til at vare i op til to år.

* Alle unge har ret til at få en uddannelsesplan.

* Uddannelsen er en sammenlægning af produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (egu), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år.

* Den Forberedende Grunduddannelse forbereder primært til fortsat erhvervsrettet uddannelse eller beskæftigelse.

* Derudover skal der ske en omlægning af de kommunale vejlednings- og støttefunktioner, herunder Ungdommens Uddannelse, som fremover vil skulle varetages af en sammenhængende koordineret, kommunal ungeindsats, hvor den unge tildeles én kontaktperson.

* Oprettelse af cirka 90 skoler, hvoraf op mod en tredjedel er institutioner.

* SPS-ordning i Forberedende Grunduddannelse skal sikre unge med ordblindhed og andre funktionsnedsættelser bedre vilkår.

* En omfattende plan for kompetenceløft og implementering, herunder med kapacitetsopbygning, lokale implementeringsteams og evaluerings- og følgeforskningsprogram, skal sikre kvaliteten på de nye grunduddannelser.

* Regionale kommunekontaktråd (KKR) skal bidrage til at sikre at uddannelsen bliver landsdækkende.

* Aftalepartierne er samtidig enige om senere i efteråret at se nærmere på at give kommuner bedre muligheder for at oprette udskolingstilbud, som kan øge de unges interesse for og søgningen til erhvervsuddannelserne.

* En ny uddannelsespolitisk målsætning bliver, at 90 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, når de er 25 år. Desuden skal andelen af unge, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret i 2030.

Kilde: Undervisningsministeriet.

/ritzau/