Ny rapport: Udsatte kan få et bedre liv på landet
Det er blandt andet den nemmere adgang til naturen, der hjælper de socialt udsatte, vurderer formand for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix
En mere menneskelig sagsbehandling og en nemmere adgang til naturen gør, at socialt udsatte får det nemmere, hvis de flytter fra storbyen til landet, viser en ny rapport.

- Hvis ikke jeg var flyttet væk fra Aarhus, så tror jeg ikke, jeg havde overlevet. Jeg er kommet væk fra misbrugsmiljøet. Jeg har fået en lejlighed og bor sammen med min hund og min kat og kæmper for at komme videre i mit liv.

Sådan siger den 25-årige Nuka Kleist, der er født i Grønland, men har boet i Danmark de seneste 16 år. Efter en række kaotiske ungdomsår præget af alkoholmisbrug og hjemløshed flyttede hun for halvandet år siden fra Aarhus til et forsorgshjem for unge i Herning og siden til en landsby nær Viborg.

De seneste måneder har hun boet i Skive, hvor hun befinder sig godt. Det største problem er, at hun skal rejse langt for at få den misbrugsbehandling, hun har brug for.

Et bedre liv på landet

En ny rapport fra Rådet for Socialt Udsatte viser, at hjemløshed og social udsathed ikke kun er et storbyfænomen. Rapporten præsenteres i dag på en konference i Slagelse om social udsathed i de såkaldte udkantsområder. En af rapportens hovedkonklusioner er, at flytningen fra by til land i nogle tilfælde kan give udsatte et bedre liv.

Det fremgår af rapportens research blandt 21 socialt udsatte og 17 socialmedarbejdere fra Bornholms, Guldborgsund, Norddjurs, Sønderborg og Vesthimmerlands kommuner. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Rapporten viser også, at andelen af socialt udsatte i land- og yderkommuner (yderkommuner ligger længst væk fra de større byer) er vokset de seneste 10 år. Målt i forhold til befolkningstallet er andelen af borgere, der modtager misbrugs-
behandling eller bor på forsorgshjem, i dag højere i land- og yderkommunerne end i landets fire største byer.

Mere menneskelig sagsbehandling

Og mens der de seneste 10 år er sket et markant fald i antallet af ambulante psykiatriske patienter i de store byer, så bliver der flere borgere med psykiatriske lidelser i landkommunerne.

- Nogle af de mennesker, vi har interviewet, får det bedre efter flytningen fra de større byer. Det skyldes blandt andet, at de får adgang til naturen, og at det i nogle landkommuner er lettere at få en god, billig bolig end i storbyen. Samtidig viser interviewene, at hjælpen i de små kommuner nogle gange er mere fleksibel, og at der er en mere menneskelig sagsbehandling. Her kunne de store kommuner i nogle tilfælde lære noget, siger formand for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen.

Rapporten peger samtidig på, at livet på landet kan være forbundet med problemer. Ikke mindst fordi der i de fleste land- og yderkommuner er sket en centralisering, så hospitaler, praktiserende læger, misbrugsbehandling og sociale væresteder koncentreres i de større byer.