Ny forskning skyder bankerne ned: Hæver prisen uden grund
Priserne på bankernes produkter er steget, men ny forskning skyder bankernes forklaring ned. Foto: Uffe Weng/Scanpix
Priserne i banken er blevet dyre. Ifølge bankerne er det, fordi man er blevet pålagt øgede kapitalkrav siden finanskrisen. Ny forskning viser, at det ikke passer.

Siden finanskrisen har nye kapitalkrav, gjort det dyrere for bankerne at producere lån til kunderne. Derfor må kunderne betale mere, har bankernes forklaring lydt. Ny forskning fra Aarhus Universitet skyder nu bankernes argument ned.

Det skriver Jyllands Posten.

Efter finanskrisen i 2008 krævede politikerne, at bankerne fik mere egenkapital for at være bedre rustet til fremtidige kriser. 

Flere gange de seneste år har bankerne og Finans Danmark argumenteret for, at det er dyrt for bankerne at øge kapitalkravene. De eneste, der kan betale den regning, er kunderne. Den forklaring gav afdelingsleder i Nykredit Sune Worm Mortensen i en analyse i 2012.

- Erhvervs- og privatkunder i banker og realkreditinstitutter har i kølvandet på finanskrisen oplevet, at det er blevet dyrere at være kunde. Og det i en tid, hvor renten på realkreditlån samt Statens og Nationalbankens renter er faldet til historisk lave niveauer. Årsagen er stigende lovmæssige krav til sektorens finansielle styrke, samt det forhold, at de renter, banker skal betale, når de låner kapital, også er steget kraftigt, skrev Sune Worm Mortensen.

Det er forkert

Men forskningen fra Aarhus Universitet viser, at det var forkert. Det er faktisk gratis for bankerne at polstre sig med mere kapital. Det burde ikke være noget problem for kunderne eller banken, men komme samfundet til gode, at bankerne står stærkere og har sværere ved at krakke.

Bankerne har også argumenteret for, at investorerne skulle have flere penge, når de stillede kapital til rådighed. Men også dette er forkert. Forskerne har målt de otte største nordiske bankers regninger på at fordoble egenkapitalen fra 2000 til 2015. 

Resultatet viser, at det for bankerne har været stort set gratis at fordoble kapitalen. 

Det er lektor Johannes Raballe, Emil Snede Andersen og Jacob Kjær Bahlke, der har lavet forskningen. Den er bragt i fagtidsskriftet Finans/Invest. Ifølge Lars Raballe skyldes de stigende priser, at der er svag konkurrence på området.