Ny dom: Efterladte kan få penge for død slægtnings arbejdsskade
Arkivfoto: Martin Sylvest/Scanpix

Erstatning for en arbejdsskade kan udbetales, flere år efter en person er død. De efterladte til en vestjysk specialarbejder får nu næsten én million kroner.

Det skriver Fagbladet 3F.

Forsikringsselskabet Codan har ihærdigt forsøgt at undgå at skulle betale. Men nu har Højesteret fastslået, at familien har krav på pengene.

Codan mente, at kravet var forældet efter nye regler. Men dommerne i Højesteret fastslår, at det ikke har været meningen med nye forældelsesregler at stille arbejdsskadede dårligere.

Vestjyden kom til skade ved en ulykke i sommeren 2006. Det er altså for næsten 11 år siden.

I første omgang mente Arbejdsskadestyrelsen, at han ikke havde tabt nogen erhvervsevne. Lidt senere kom de frem til, at han havde mistet 15 procent af sin erhvervsevne.

Så fulgte en række klagesager. De forhøjede til først 40 procent og til sidst 65 procent. Det fik han udbetalt erstatning for fra arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring.

Døde, inden sagen kom for byretten

Arbejdsgiveren og hans ansvarsforsikring påtog sig ansvaret for ulykken. Derfor kunne manden også få dækket blandt andet tabt arbejdsfortjeneste under sygemeldingen og svie og smerte. Det er det, der løber op i næsten én million kr.

Codan er enig i beløbet. Men de mener bare, at kravet er rejst for sent og dermed bortfaldet.

Manden fik tilkendt invalidepension. Men han var død, inden sagen kom for byretten i Herning i begyndelsen af 2014.

Det er derfor hans efterladte, der har ført sagen. Codan fik medhold ved byretten.

Men nu har både Vestre Landsret og endegyldig Højesteret tilkendt familien pengene.

I den almindelige lovgivning gælder en forældelsesfrist på tre år. Men politikerne har indført særlige bestemmelser om fem år, når det gælder ansvaret for arbejdsskader.