Nu rammer arbejdspres på sygehuse patienter: Fejl i medicin og risiko for blodpropper

Det har alvorlige konsekvenser for patienterne, når læger og sygeplejersker har for travlt, afslører tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet. (Foto: Foto: Søren Bidstrup/Scanpix/Arkiv )

Patienter får forkert medicin, bliver ikke vasket og risikerer blodpropper på grund af travlhed på hospitaler. Foreningen Danske Patienter finder rapporterne foruroligende.

Landets sosu'er, sygeplejersker og læger må løbe stærkt på hospitalerne, for at kunne leve op til de krav om behandlingsgarantier og effektivitet, som de bliver mødt med fra politisk hold.

Men travlheden på hospitalsgangene betyder, at basale plejeopgaver nedprioriteres og at der sker hyppige fejl i behandling af patienter.  

Det viser en gennemgang af Arbejdstilsynets tilsynsrapporter over det psykiske arbejdsmiljø på landets hospitaler i perioden januar 2016 - september 2017, foretaget af Ugebrevet A4 og Avisen.dk.  

I denne periode har arbejdstilsynet reageret 138 gange på problemer med det psykiske arbejdsmiljø, og der er givet 30 påbud og 14 strakspåbud i sager af alvorlig karakter. 

I 20 af sagerne har årsagen til påbuddet været 'stor arbejdsmængde og tidspres'. Og i samtlige sager har travlheden haft direkte konsekvens for patienterne. 

Bekymrende 

Eksempelvis fremgår det af tilsynsrapporterne, at ansatte på et hjertemedicinsk senegafsnit ikke har tid til at vaske patienterne og skrifte deres beskidte tøj og sengetøj. 

På akutmodtagelser får patienter ikke den rette smertebehandling og sygeplejerskerne har ikke tid til at trøste og give omsorg.

I den mere alvorlige ende meldes der om daglige fejlmedicineringer på en kræftafdeling og om sygeplejersker på ortopædkirurgisk afdeling, der ikke har tid til at mobilisere patienter, som derfor risikerer blodpropper og lungebetændelser. 

Hos patientforeningen Danske Patienter er de bekymrede for travlheden på hospitalsgangene: 

- Det råber jo på, at der er risiko for patientsikkerheden. Det er dybt beklageligt og bekymrende, at vi ser, patienterne er i fare her, lyder det fra formand Camilla Hersom til Ugebrevet A4. 

Fra ondt til værre 

Foreningen Yngre Læger og Dansk Sygeplejerråd (DSR) er ligeledes bekymret for tilstanden ude på hospitalerne. 

Ifølge næstformand i DSR Dorte Steenberg er udviklingen med pres på hospitalsgangene og svigt af patienter er kun gået fra ondt til værre: 

- Det er så eksponentielt ringe, og vi hører stadig om grelle tilfælde fra medarbejdere om ekstremt arbejdspres og patientsikkerhed, siger Dorte Steenberg til Ugebrevet A4. 

Trane Nørby: Det går den rigtige vej

De seneste år er antallet af påbud og strakspåbud grundet tidspres og stor arbejdsmængde  på landets hospitaler faldet. Tilbage i 2014 uddelte arbejdstilsynet 52 påbud i kategorien. I 2016 var antallet nede på 13 og i år er der indtil videre givet 6 påbud for tidspres og arbejdsmængde. Dog er antallet af tilsynsbesøg til landets hospitaler ligeledes faldet. 

I 2013 rykkede Arbejdstilsynet ud 113 for tage temperaturen på landets hospitaler, mens der sidste år blev foretaget 93 besøg. 

Ikke desto mindre glæder sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) sig over udviklingen, som hun ser som tegn på, at det ‘går den rigtige vej’. 

- Der er ingen tvivl om, der arbejdes intensivt mange steder, det er der ikke noget nyt i. Man kan ikke planlægge sig ud af alt, og der vil være altid være tidspunkter med spidsbelastninger, siger Ellen Trane Nørby til Ugebrevet A4. 

Hun fastslår, at der bliver taget hånd om problemerne fra politisk side. 

- Vi har som en ansvarlig regering tilført ekstra midler til sundhedsområdet og der er en halv milliard kroner yderligere på vej til regionerne, der skal sikre, der er penge til stede. Og fra 1. januar 2019 skal en ny, moderne styringsmodel træde i kraft, for der er behov for at organisere sundhedsvæsenet på en ny måde, siger sundhedsministeren.

Læs mere om grelle tilfælde af svigt og fejlbehandling her.