Nu er finansloven på plads: Her er hovedpunkterne
Finansloven for næste år afsætter blandt andet penge til sundhedsindsatser, ældrepleje, politiet og øget grænsekontrol. Foto: Martin Sylvest/arkiv/Scanpix
Finanslovens indhold er blevet overskygget af usikkerheden om, hvorvidt LA ville stemme for. Få overblikket.

Fredag 8. december indgik regeringen og Dansk Folkeparti en finanslovsaftale for 2018. Fredag 22. december er finansloven blevet endeligt vedtaget i Folketingssalen.

Her er nogle af finanslovens punkter. Der er tale om nedslag - ikke et fuldt overblik:

* Sundhed:

Akutberedskabet skal udvides med en ekstra akutlægehelikopter med base i den nordlige del af Danmark. Vaccinationsprogrammet for børn og indsatsen mod antibiotikaresistens styrkes.

Frit valg på genoptræning til borgere der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan. Forskningen i alternativ behandling styrkes. Der oprettes et Nationalt Videnscenter for Hovedpine.

* Ældrepleje:

Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem. Ægtefæller og pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal have bedre vilkår.

* Udlændinge:

Øget indsats for inddragelse af tidsbegrænsede asyltilladelser. Skærpet indsats mod svig med oplysninger, så udlændinge ikke modtager beskyttelse i Danmark på et forkert grundlag.

Øget fokus på udlændinges mulighed for at vende tilbage til hjemlandet. Hurtig og effektiv hjemsendelsesproces.

* Tryghed og sikkerhed:

Der skal optages 300 flere politistuderende i 2018 og 2019. Politiet får igen politiheste, som blandt andet skal bruges til at patruljere i turistområder.

Bedre faciliteter til personalet, der varetager grænsekontrol, samt nummerpladekontrol ved samtlige grænseovergange på den dansk-tyske grænse.

* Skat:

Udligningsskatten på udbetalinger fra pensionsopsparing fjernes. Skatten på fri telefon og internet fjernes. Boligjobordning gøres permanent - både til håndværkere og serviceydelser som rengøring.

* Infrastruktur:

Udvidelse af motorvejen på Vestfyn. Takstnedsættelse på Storebælt. Fremskudt havn ved Tårs og en udvidelse af Søby Havn.

Hastighedsopgraderinger til 90 kilometer i timen og 130 kilometer i timen på udvalgte landeveje og motorvejsstrækninger.

* Skattevæsnet:

Genopbygning og styrkelse af skattevæsnet med 1000 flere medarbejdere i Skat. Styrket toldkontrol.

* Arbejdsmarked:

Styrket politiindsats for at sikre ordnede forhold på transportområdet. Parkeringsrestriktioner på statslige rastepladser, så særligt udenlandske lastbiler ikke parkerer der.

* Uddannelse:

Der skæres 270 millioner kroner på erhvervsuddannelserne, men der oprettes også en kvalitetspulje på 170 millioner kroner til dem. Øget tilskud til frie grundskoler, der tager socialt ansvar.

/ritzau/