Nu er der nyt om fyringer på universitet: Så mange er blevet prikket

Aalborg Universitet har som led i en større fyringsrunde fyret 39 medarbejdere indtil videre. (Foto: Foto: Aalborg Universitet)

En stor fyringsrunde rammer Aalborg Universitet. 39 medarbejdere har fået besked om, at de står til at miste jobbet.

Der er nu sat navne på de første 39 medarbejdere på Aalborg Universitet, der står til at miste jobbet som led i en større sparerunde. 

De bebudede fyringer rammer i første omgang ansatte på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, men også medarbejdere på andre dele af det nordjyske uddannelsessted står til at miste deres job. Fyringerne vil ramme både administrationen og videnskabeligt personale.

Lederen af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, dekan Rasmus Antoft, siger:

- Der er sendt en mail ud til de ansatte i dag. Jeg forventer ikke, at der kommer flere fyringer.

Rasmus Antoft understreger dog, at der endnu ikke er tale om endelige fyringer, da de berørte ansatte har 14 dages partshøring. Det vil sige, at de ansatte har mulighed for at komme med ønsker eller bemærkninger, som bør indgå i det samlede grundlag for ledelsens endelige beslutning.

I fagforbundet Djøf har chefkonsulent Ellen Gydesen ikke erfaringer med, at partshøringer ændrer på, at medarbejderen er fyret.

- Det er sjældent, at de får ledelsen til at gøre noget anderledes, men derfor kan det jo godt være et led i processen, at man får afklaret nogle spørgsmål, eller man får mulighed for at tilkendegive nogle synspunkter i forhold til, hvad det er for et grundlag, at ledelsen træffer afgørelsen på, siger Ellen Gydesen.

Hun håber, at ledelsen på Aalborg Universitet vil være åbne over for at tilgodese den enkelte medarbejders ønsker.

Fyringer på alle fakulteter

Der er varslet fyringer på samtlige af Aalborg Universitets fem fakulteter. Ifølge Ellen Gydesen ser det ud til, at Det Samfundsvidenskabelige Fakultet med 501 ansatte vil blive hårdest ramt. 

- Det virker som om, at det er uforholdsmæssigt mange [fyringer, red.] i forhold til de besparelser, man står over for. Det er noget, vi har efterspurgt yderligere dokumentation fra hos ledelsen, siger Ellen Gydesen.

På Det Tekniske Fakultet for IT og Design skal der også fyres medarbejdere, men dekan Henrik Pedersen, vil ikke komme nærmere ind på, hvor mange medarbejdere, det drejer sig om.

- Vi skal i dialog med nogle medarbejdere, som har en partshøring, siger han.

Ifølge magasinet FORSKERforum 'forlyder' det, at yderligere 25 medarbejdere på Det Humanistiske Fakultet heller risikerer at blive fyret. 

Ledelsen på universitet har endnu ikke et samlet overblik over fyringerne, som de enkelte fakulteter gennemfører. 

Fyringsrunden kommer, fordi universitetet skal spare 67 millioner kroner grundet statens omprioriteringsbidrag, der betyder, at universitetet skal spare to procent på budgettet.