Nedslidt sosu kan gå 100 meter: Får afslag på førtidspension

Kate Pedersen har fået afslag på seniorførtidspension. Hun får så meget medicin, at hun ikke længere kan holde styr på det (Foto: Foto: Fotograf Heidi Lundsgaard)

En tidligere sosu på 63 år har fået afslag på seniorførtidspension, selvom hun lider af diabetes, depression, hjertesvigt og har men fra en hofteoperation, en hjerneblødning og fra blodpropper.

Tidligere social- og sundhedshjælper Kate Pedersen lider af depression, diabetes, nedsat lungefunktion og hjertesvigt. Hun har men fra en hofteoperation, en hjerneblødning og fra blodpropper i hjertet og kan kun gå 100 meter ad gangen. Alligevel har hun fået afslag på seniorførtidspension af Esbjerg Kommune. Ankestyrelsen har stadfæstet afgørelsen.

- Jeg var chokeret, da jeg hørte det. Det kunne jeg ikke forstå, siger Kate Pedersen til Fagbladet FOA.

Hun har fået afslag, selv om lægens vurdering er klar:

"Det vurderes umiddelbart urealistisk, at patienten i fremtiden kan indgå på det ordinære arbejdsmarked," står der i journalen.

Esbjerg Kommune vil have Kate Pedersen igennem et nyt jobafklaringsforløb, fordi kommunen ikke mener, at det seneste forløb var fyldestgørende nok. Kate Pedersen skal nu i praktik som ’kaffetante’ på et plejecenter. Hun føler, at kommunen opfinder et job, som ikke findes i virkeligheden, for at fastholde hende på ressourceforløbsydelse.

- Det giver ingen mening at komme i praktik i et job, der ikke findes. Det er uværdigt, siger Kate Pedersen.

Hun modtager i dag 11.423 kroner om måneden før skat i ressourceforløbsydelse, som svarer til kontanthjælp. Da hun er gift, vil hun som udgangspunkt få 16.044 kroner om måneden før skat, hvis hun fik seniorførtidspension – altså en forskel på knap 4.600 kroner.

Nanna Mørch, socialpolitisk konsulent i FOA, synes, det er problematisk, at nedslidte personer så tæt på pensionsalderen skal gennem samme jobafklaringsforløb som unge.

- Folk, der er så tæt på pensionsalderen, genvinder jo ikke pludselig en arbejdsevne. At den her gruppe skal gennemgå samme forløb som de unge, virker helt absurd og enormt uværdigt, siger hun.

Henrik Vallø sidder i byrådet for Borgerlisten i Esbjerg Kommune og er formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget. Han forstår Kates frustration.

- Reglerne er jo blevet strammet, og Ankestyrelsen har jo samme holdning som os. Jeg indrømmer, at der har været nogle fejl fra jobcenterets side, som Ankestyrelsen har pointeret. Men det har ikke haft indflydelse på udfaldet, siger han.

Han kan ikke svare på, hvorfor jobcenteret ikke sendte Kate Pedersen i praktik i første jobafklaringsforløb. Han kan heller ikke sige, hvad der skal til, for at Kate Pedersen kan få seniorførtidspension. Han mener ikke, at Esbjerg Kommune fastholder Kate Pedersen på ressourceforløbsydelse fremfor at tilkende hende seniorførtidspension for at spare penge.

- Sådan arbejder Esbjerg Kommune ikke. Det skeler de slet ikke til, siger han.

Fagbladet FOA