Mor tager snotnæsen mens far er på arbejde

Det er oftest mor, der træder til, når der er sygdom blandt børnene, vurderer eksperter. Arkivfoto. (Foto: Foto: STINE BIDSTRUP/POLFOTO)

Kvinder har fortsat højere sygefravær end mænd, viser nye tal. De hænger på børnepasningen, vurderer forskere.

Når børnenæsen løber, og feberen raser, er det mor, der bliver hjemme, mens far kører med karriereklatten.

I hvert fald hvis man skal tro de nye tal fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse, skriver Politiken.

I undersøgelsen er 21.000 danskere i arbejde i 2013 blevet spurgt til, hvor mange timer de brugte på jobbet ugen før. Det gennemsnitlige fravær for danskere i parforhold med børn under 13 år i husstanden var i stikprøveugen 6,8 timer for kvinder og 4,2 timer for mænd.

- Der er ingen tvivl om, at meget af det handler om, at kvinderne bliver hjemme, når børnene er syge, siger kønsforsker Karen Sjørup fra Roskilde Universitetscenter til Politiken.

Professor Thomas P. Boje fra Roskilde Universitetscenter har forsket i netop forholdet mellem familie og arbejdsliv, og han er enig med sin kvindelige kollega.

- Når børnene er syge eller skal starte i vuggestue, børnehave eller skole, er der brug for, at forældrene er der for dem, og det ser jeg sådan set som den vigtigste forklaring på, at kvinder med børn har et større fravær, end mændene har, siger Thomas P. Boje, som har haft lejlighed til at studere tallene fra Danmarks Statistik, til Politiken.

Karen Sjørup forklarer, at det efter alt at dømme også spiller ind på kvindernes fravær, at de ofte er ansat på arbejdspladser med fast mødetid, hvorimod mænd bedre kan bestemme arbejdstiden selv. Og mændenes fleksibilitet gør det lettere for dem at undgå fraværsstatistikken, vurderer hun:

- Det hjælper, når man står der klokken syv og kan se, at ungen er syg og ikke kan komme i institution. Kvinderne melder sig syge, og mændene tager en hjemmearbejdsdag med computeren ved den ene hånd og vuggen ved den anden, siger Karen Sjørup til Politiken.

Hun forklarer desuden, at det samtidig rammer kvinderne, at ansvaret for børnene i dag i højere grad hviler på forældrenes skuldre alene.

- Vi har fået en generation af bedsteforældre, som også går på arbejde, og der er ikke så meget ekstra opbakning til at passe børnene og ingen nabokone til at passe unger længere, siger Karen Sjørup til Politiken.