Minister tordner mod svigt af de arbejdsløse: Loven skal altså overholdes

Kommuner, der ikke hjælper de mest udsatte ledige, får beskæftigelsesministerens 'kærlige hånd' at føle. Der er alt for lidt fokus på, hvad kommunerne præsterer, mener Troels Lund Poulsen.
-Det kan godt være, at man synes, at loven er åndsvag, men så lang tid vi har den, skal den overholdes, lyder opsangen fra Troels Lund Poulsen til en håndfuld kommuner.
-Det kan godt være, at man synes, at loven er åndsvag, men så lang tid vi har den, skal den overholdes, lyder opsangen fra Troels Lund Poulsen til en håndfuld kommuner. Arkivfoto: Ida Guldbæk Arentsen.

Manglende fokus på de mest udsatte ledige fra ledelsens side. Aktiveringen blev ikke registreret. Borgerne blev fritaget, fordi vurderingen var, at det var meningsløst at give dem støtte fra en mentor. 

Sådan lyder nogle af forklaringerne på, hvorfor fem kommuner i mindst et år overlod en betydelig del af de mest udsatte kontanthjælpsmodtagere mere eller mindre til sig selv.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) afkrævede de fem kommuner en forklaring, da det tidligere på året kom frem, at mere end 30 procent af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ikke havde fået den hjælp til at komme tættere på arbejdsmarkedet, som de ifølge lovgivningen har krav på. Ledige, der ikke er umiddelbart klar til at påtage sig et job, har som minimum krav på at få hjælp fra en mentor.

De fem kommuner, Horsens, Helsingør, Holbæk, Odense og Guldborgsund, har nu fået endnu en løftet pegefinger af Troels Lund Poulsen, der hverken er tilfreds med den hidtidige indsats eller med de redegørelser, som han har modtaget:  

- Jeg er ked af det på borgernes vegne, fordi de ikke får den hjælp, de skal have. Det er tankevækkende i forhold til de politiske forhandlinger, vi netop skal til at have om at give mere frihed til kommunerne. Hvis vi giver kommunerne mere frihed i beskæftigelsespolitikken, skal man være sikker på, at der ikke er mennesker, der kommer i klemme, siger Troels Lund Poulsen.

Her kan du læse en uddybning af kommunernes forklaringer.

Ikke godt nok

Han har nu bedt kommunerne, der i deres redegørelser forsikrer, at de har strammet op, om at præcisere, hvordan de i dag støtter de udsatte ledige.

I redegørelsen fra Guldborgsund kommune erkender formanden for arbejdsmarkedsudvalget, Rene Christensen (DF), at det ’ikke er godt nok’, at 50 procent af de aktivitetsparate ledige ikke har fået hverken beskæftigelsestilbud eller mentorstøtte. Samtidig argumenterer han dog med, at de ledige har fået anden hjælp.

Trods lovkravet om mentorstøtte valgte Horsens kommune også at gå sin egen vej og neddroslede dette tilbud, som kun blev bevilget, når der var udsigt til, at det ville give fremskridt.

Det stiller ikke beskæftigelsesministeren tilfreds:

-Det kan godt være, at man synes, at loven er åndsvag, men så lang tid vi har den, skal den overholdes. Kommunerne skylder også at fortælle, hvad de så har gjort. Jeg kan ikke se af redegørelserne, hvordan de har taget hånd om de mennesker, der ikke har fået den indsats, de har lovkrav på. Derfor forfølger jeg det her. Der skal ikke være borgere, som bliver glemt, siger Troels Lund Poulsen.

"Det kan godt være, at man synes, at loven er åndsvag, men så lang tid vi har den, skal den overholdes"
Troels Lund Poulsen.

Holbæks afgående borgmester, Søren Kjærsgaard (V), beklager i sin redegørelse, at 36 procent af de aktivitetsparate ledige i et helt år ikke har modtaget nogen indsats fra jobcentrets side.

Odense kommune ’er klar over, at forvaltningen igennem længere tid har haft vanskeligheder med at sikre, at aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere er aktive i beskæftigelsessystemet’.

Helsingør kommune erkender, at der ikke har været 'tilstrækkeligt ledelsesmæssigt fokus på at følge med i, om reglerne for ret og pligt til aktivering for de aktivitetsparate bliver overholdt’.

Minister klar med kærlig hånd

Ifølge beskæftigelsesministeren skal der fremover være en større gennemsigtighed og åbenhed om kommunernes indsats.

- Der er alt for lidt fokus på, hvad kommunerne præsterer. Vi bliver også hjulpet af en refusionsomlægning, der for alvor slår igennem i 2019, og som vil have økonomisk betydning for kommunerne. Og jeg kommer til at have større fokus på de kommuner, der ikke leverer det, de skal. De vil få en kærlig hånd at føle fra mig, hvis de ikke er i stand til at administrere den frihed, de får til rådighed, siger Troels Lund Poulsen og bebuder en række snarlige initiativer.

Duer det at give kommunerne øget frihed, som regeringen lægger op til, hvis de ikke lever op til forpligtelserne?

- Ja, for så kan kommunerne ikke sige, at reglerne er for besværlige, og at de bruger alt for meget tid på bureaukrati. Når det bliver lettere, er der ingen undskyldning for ikke at gøre en indsats, erklærer Troels Lund Poulsen.

Deprimerende læsning

SFs beskæftigelsesordfører Karsten Hønge bakker op om ministerens skærpede kurs og kalder redegørelserne fra de fem kommuner for 'deprimerende læsning'.

- Magen til dårlige forklaringer, tåget udenomssnak, overspringshandlinger og ansvarsforflygtigelse skal man lede længe efter. De svagest stillede mennesker bliver efterladt, siger Karsten Hønge.

- Der er kommuner, som siger, at de gerne vil have mere selvstyre. Det vil vi også gerne, men så skal kommunerne altså til at levere varen. Her skriver store, velfungerende kommuner, at de har glemt at efterleve loven. Ved de ikke, at de skal overholde loven, spørger SF's ordfører.

"Magen til dårlige forklaringer, tåget udenomssnak, overspringshandlinger og ansvarsforflygtigelse skal man lede længe efter."
Karsten Hønge

Han undrer sig over de store forskelle, der er på kommunernes håndtering af af indsatsen over for ledige. Og opfordrer de kommuner, der åbenlyst er bagud, til at søge inspiration hos mere succesfulde naboer:

- I stedet for at tage på studieture til eksotiske steder, skulle man tage over til nabokommunen og se, hvordan man kan løse det her, siger Karsten Hønge.  

Beskæftigelsesministeren opfordrer kommunerne, der ikke har formået at hjælpe de udsatte kontanthjælpsmodtagere, til at søge inspiration i blandt andet Hjørring, Aabenraa og Silkeborg, der med succes har investeret store millionbeløb i den lokale beskæftigelsesindsats.

-Det er godt for det enkelte mennesker, for kommunerne og for virksomhederne, der står over for at mangle arbejdskraft, siger Troels Lund Poulsen.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.