Minister slår alarm: 600.000 voksne har problemer med at læse og skrive
Troels Lund Poulsen (V), der er beskæftigelsesminister, forudser, at ordblinde bliver hægtet af arbejdsmarkedet. Foto: Niels Ahlmann Olesen/Scanpix
Der er behov for at hjælpe de mange voksne danskere, der har svært ved at læse og skrive på jobbet. Ellers risikerer de at blive hægtet af arbejdsmarkedet, forudser beskæftigelsesministeren.

Det er svært at søge job, hvis man har vanskeligt ved at læse og stave. Og det er ikke spor lettere at passe sit job, hvis bogstaver og tal på ordresedler, fakturaer og manualer danser rundt uden at give mening.

Det er nødvendigt med en række forskellige initiativer for at hjælpe de mange voksne danskere, der har problemer med at klare udfordringerne på arbejdpladsen. Det viser erfaringerne fra den hidtidige indsats for ordblinde og læse- og skrivesvage. Ifølge OECDs store internationale kortlægning af voksnes kompetencer har 600.000 danskere problemer med at læse og skrive.

Syv konkrete initiativer, der blev sat i værk i 2012, har blandt andet ført til, at 750 medarbejdere i a-kasser og jobcentre er blevet undervist i, hvordan de bedst kan rådgive ledige, der ikke har formået at knække læsekoden. Virksomheder har fået information om, hvordan de kan støtte ordblinde på arbejdspladsen. Der er blevet udviklet værktøjer, som skal gøre det lettere for voksne at teste egne læsefærdigheder. Og kendte rollemodeller er stået frem og har fortalt om deres problemer med at læse.

Rykket på flere fronter

Anja Tønder, chefkonsulent i konsulentfirmaet Mploy, der har samlet erfaringerne for Beskæftigelsesministeriet, lægger vægt på forskelligheden i de hidtidige initiativer. 

- Samlet set har det rykket på en række fronter. Det er styrken i indsatsen. Der er kommet nye it-værktøjer, medarbejdere i a-kasser er blevet undervist i at spotte ledige med læseproblemer, og arbejdsgivere har fået bedre information. Initiativerne har gjort en forskel på hver sin måde, og erfaringerne kan nu bruges som afsæt for videre beslutninger, siger Anja Tønder.

Og det er netop, hvad beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) nu lægger op til i trepartsforhandlingerne om efteruddannelse, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indleder torsdag. Ordblinde, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet, skal have en særlig håndsrækning, mener ministeren.

Troels Lund Poulsen taler om en platform, der 'brænder meget' under de læse- og skrivesvage. Om et politisk svigt 'gennem årtier' og om nødvendigheden af at vise 'den største grad af solidaritet' med en udsat gruppe på et krævende arbejdsmarked.   

- Der er lavet mange initiativer gennem de seneste årtier, men sandheden er jo, at vi ikke har taget et tilstrækkeligt stort skridt i retning af at hjælpe ordblinde. Vi skal gøre meget mere. Det skylder vi de mennesker,  som er under et dobbeltpres. De er ufaglærte og ordblinde, deres job kan forsvinde og deres nuværende kompetencer kan ikke hjælpe dem, siger Troels Lund Poulsen.

Brug for strategi

I 2012 afsatte den daværende regering 25 millioner kroner til indsatsen for ordblinde. Siden er der afsat 32,5 millioner kroner til en fortsat indsats frem til 2020. Hvad der derudover kan komme ud af trepartsforhandlingerne vil Troels Lund Poulsen endnu ikke konkretisere:

- Der kan komme mange ting i spil, men det vil jeg først diskutere ved bordet, siger han.

I 3F glæder det forbundssekretær Søren Heisel, at beskæftigelsesministeren har øje på de ordblindes problemer i arbejdslivet: 

- Der er behov for en national strategi for virkelig at løfte indsatsen. En målsætning kunne være, at man sagde, at antallet af danskere, der har problemer med at læse og skrive på jobbet, skulle være halveret i 2025. Og at flere blev screenet, så vi får et bedre indtryk af problemets omfang, siger Søren Heisel

Han fortæller om medarbejdere, der bliver flyttet væk fra opgaver, fordi de ikke kan læse og skrive godt nok til at løse dem. Og om andre medarbejdere, der lægger deres egen strategi for at undgå at vise, at de har problemer.

- Når de kommer til at aflevere ordresedler et forkert sted, siger de måske, at det er dem inde på kontoret, der har begået en fejl, siger Søren Heisel.

3F har stået i spidsen for et af de nu gennemførte syv projekter, hvor målet var at give virksomheder information om, hvordan de kan støtte ordblinde på arbejdspladsen. Det er besluttet af videreføre dette projekt.

Syv initiativer blev iværksat i 2012-2016 for at hjælpe ordblinde 

 

  • Let adgang til selvtest på nettet.
  • Gratis adgang til en række it-hjælpeværktøjer.
  • Modernisering af hjemmeside med information målrettet ordblinde og læse- skrivesvage. 
  • 750 medarbejdere i a-kasser og jobcentre er blevet undervist i bedre vejledning af ordblinde.
  • Mere information til virksomheder om, hvordan de kan støtte ordblinde på arbejdspladsen.
  • Oplysningskampagne: Udbrede viden og nedbryde tabuer om ordblindhed.
  • Særlig hjælp til unge på vej i uddannelse.