Minister: Kommuners aftalebrud er utilfredsstillende

Regeringen og KL har aftalt skattelettelser, men kommunerne vil hæve skatten med 82 millioner kroner i 2018.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) mener, at det er helt på sin plads at straffe alle kommuner kollektivt ved at trække penge fra det statslige bloktilskud.

Sanktionen gennemføres, fordi kommunerne sammenlagt vil hæve skatten i 2018, hvilket går imod målet i økonomiaftalen.

- Jeg synes, at det er utilfredsstillende, at kommunerne ikke overholder den aftale, vi har indgået, om at de skal sænke skatterne med en kvart milliard i 2018, siger Simon Emil Ammitzbøll.

Tidligere i år blev Kommunernes Landsforening, KL, og regeringen enige om at arbejde for en skattenedsættelse i kommunerne på 250 millioner kroner i 2018.

Men nu hvor kommunerne har lagt deres budgetter, står det klart, at der bliver en samlet skattestigning på 82 millioner kroner.

Ministeren mener, at det er et klart brud på aftalen, og det skal have konsekvenser.

- Derfor bliver det sådan, at vi tager pengene fra kommunernes bloktilskud, så det svarer til den skattestigning, der er blevet gennemført, siger Simon Emil Ammitzbøll.

KL's formand Martin Damm (V) ønsker ikke at stille op til interview, men forklarer i en pressemeddelelse, at kommunerne har haft svært ved at holde sig inden for de aftalte økonomiske rammer.

I alt sænker 13 kommuner skatterne næste år, mens fire kommuner hæver skatterne så meget, at der bliver tale om en samlet stigning.

Kommunernes overskridelse af skatterammen er ret usædvanlig i nyere tid.

Det vurderer Kurt Houlberg, professor ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive.

Siden 2011 har kommunerne måttet regne med sanktioner, hvis de overforbruger i forhold til økonomiaftalen.

Derfor er der ingen vej uden om at trække pengene fra bloktilskuddet, mener Simon Emil Ammitzbøll.

- Hvis man truer med noget, skulle man også gerne gøre det, når folk så ikke opfører sig som forventet, siger økonomi- og indenrigsministeren.

Er truslen om at trække i bloktilskuddet et tilpas effektivt værktøj, når kommunerne i år altså alligevel ikke har ladet sig afskrække fra en skattestigning?

- Ja, det finder vi jo ud af til næste år, siger Simon Emil Ammitzbøll.

/ritzau/