Mange tager piller for at klare jobbet: "Det er hul i hovedet"

- Vi har en idé om, at alle mennesker kan og skal arbejde 37 timer om ugen hele deres arbejdsliv, uanset hvor hårdt deres job er, og hvor længe de har været på arbejdsmarkedet. Det er fuldstændig hul i hovedet, siger Johan Hviid Andersen. (Foto: Foto: Aarhus Universitet)

Hver fjerde lønmodtager går på job med smerter mindst en gang om ugen for at klare deres arbejde, viser ny rundspørge. Politikerne skal reagere nu, ellers bliver mange flere nedslidte i fremtiden, mener topforsker.

Opdateret: Det er præciseret, at det er hver fjerde smerteplagede lønmodtager, der tager medicin for at kunne udføre deres arbejde.

For mange danskere er det nødvendigt at spæde morgenkaffe og havregrød op med smertestillende medicin for overhovedet at komme igennem arbejdsdagen. 

Det viser en ny rundspørge, som analyseinstituttet Wilke har lavet blandt et repræsentativt udsnit af danskerne for Avisen.dk. 

Her svarer hver fjerde, at de har smerter i forbindelse med arbejdet. Og af dem tager en fjerdedel smertestillende medicin for at kunne passe jobbet.

Ifølge Johan Hviid Andersen, overlæge og professor ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, er det særligt danskere i hårde fysiske jobs, der går på arbejde med ondt i kroppen.

- Vi ser blandt andet flere og flere håndværkere, der døjer med smerter, når de går på arbejde, og som er alvorligt bange for, at deres krop siger stop, før de kan gå på pension, siger Johan Hviid Andersen til Avisen.dk. 

I rundspørgen svarer mere end femte lønmodtager med smerter mellem 50 og 59 år, at de tager smertestillende medicin hver dag. 

Det er næsten en fordobling, hvis man sammenligner med deres ti år yngre kollegaer.

Tema: De slidte danskere

Vi skal alle sammen arbejde længere. Siger politikerne. Danmark får i fremtiden verdens højeste pensionsalder. Men kan det lade sig gøre? Er det fair? Og hvad siger folk på stilladset og i vuggestuen? Avisen.dk sætter i den kommende tid fokus på nedslidning og pensionsalderen. Vi håber, du vil læse med og deltage i debatten.

 

Læs hele serien her

 

UDVID

- Vi skal alle sammen arbejde længere, fordi vi lever længere. Der er bare ikke særligt god dokumentation for, at vores krop kan holde til det, siger Johan Hviid Andersen.   

Skal handle nu 

Lige nu stiger pensionsalderen gradvist for alle danskere, og ifølge professoren bliver de danske politikere nødt til at stoppe den udvikling så hurtigt som muligt. 

- Vi har en idé om, at alle mennesker kan og skal arbejde 37 timer om ugen hele deres arbejdsliv, uanset hvor hårdt deres job er, og hvor længe de har været på arbejdsmarkedet. Det er fuldstændig hul i hovedet, siger Johan Hviid Andersen.

Han mener, at mange vil blive nedslidt, hvis ikke politikerne skruer ned for pensionsalderen for danskere i fysisk hårde jobs. 

- Den eneste kortsigtede løsning er at lave en differentieret pensionsalder, der tager højde for, hvilken branche man arbejder i, og hvor tidligt, man kom ud på arbejdsmarkedet, siger Johan Hviid Andersen.

- For hvem kan helt ærligt se en murer eller en stilladsarbejder rende rundt på et tag, når de er 68, tilføjer forskeren. 

Ondt i kroppen

I brancheorganisationen Dansk Byggeri har man stort fokus på at undgå, at de ansatte i byggeriet bliver slidt ned, oplyser arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen.

- Der er en tendens til, at vi får mere i ondt i kroppen, når vi bliver ældre, og det er vigtigt at sikre, at arbejdet ikke gør det værre, siger Mette Møller Nielsen. 

Arbejdsmiljøchefen henviser blandt andet til, at Dansk Byggeri rådgiver byggevirksomheder og deres ansatte i at bruge ny teknologi til at undgå tunge løft og skadelige bevægelser. 

- Vi skal sikre, at folk har så langt og trygt et arbejdsliv som muligt, når de vælger at blive håndværkere, siger Mette Møller Nielsen.

Ansatte løber stærkt 

Udover håndværkere er det ifølge overlæge Johan Hviid Andersen ofte ansatte i sundhedssektoren, som for eksempel rengøringsassistenter og sygeplejesker, der kommer ind ad døren på landets arbejdsmedicinske klinikker med ondt i kroppen. 

- Der er ingen tvivl om, at der er opgaver i sundhedsvæsnet, der er hårde for kroppen. Derfor arbejder vi også intensivt med at sikre et godt fysisk arbejdsmiljø på landets hospitaler, siger Anders Kühnau (S), formand i Regionernes Lønnings- og Takstnævn, til Avisen.dk.

Anders Kühnau hæfter sig ved, at det er lykkedes landets regioner at nedbringe sygefraværet på hospitalerne over en længere periode.  

- Det viser jo, at det godt kan lade sig gøre at sikre et godt arbejdsmiljø, i en periode, hvor presset på sundhedsvæsnet måske er større end nogensinde før, siger Anders Kühnau. 

Kan det ikke have noget at gøre med, at de ansatte bider smerten i sig, spiser en pille og smutter på arbejde alligevel?

- Jeg vælger at tolke det sådan, at vores indsats virker, selvom de ansatte på afdelingerne løber rigtig stærkt, siger Anders Kühnau.  

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af analyseinstituttet Wilke for Avisen.dk i perioden 19. november til 28. november 2018.

Undersøgelsen er gennemført repræsentativt fordelt blandt danskere over 18 år. Som udgangspunkt med 1.041 respondenter. 

Gruppen af respondenter er efterfølgende fraregnet pensionister, studerende og andre uden for arbejdsmarkedet, så det udelukkende er 536 personer i job, som har besvaret spørgsmål om smerter og medicinforbrug i relation til jobbet.

Heraf svarer 26 procent, at de oplever smerter i forbindelse med udførelse af deres job enten dagligt (16 procent) eller ugentligt (10 procent). Alt i alt svarer 56 procent, at de har smerter - enten dagligt, ugentligt, månedligt (9 procent) eller sjældnere (21 procent).

Blandt de, der oplever smerter på jobbet (300 respondenter), svarer 26 procent, at de tager smertestillende medicin enten dagligt (14 procent) eller ugentligt (12 procent). Yderligere 17 procent tager medicin hver måned - og 33 procent sjældnere. 24 procent tager aldrig medicin trods smerterne.