Debatindlæg Malerne: Vi glemmer én ting i pensionsdebatten
(Foto: Foto: Malerforbundet/pressefoto)

Næstformand i Malerforbundet

PENSIONSDEBATTEN RASER i disse dage, efter Socialdemokratiet spillede ud med ideen om en differentieret pensionsalder. Og det glæder da os gevaldigt i Malerforbundet, at emnet endelig bliver taget alvorligt og diskuteret politisk.

For den stigende pensionsalder er stort problem for vores medlemmer, og vi synes kun det er ret og rimeligt, at malersvenden og andre i fysisk eller psykisk krævende job kan trække sig tidligere fra arbejdsmarkedet.

Men når det så er sagt, så er det som om, at politikerne og arbejdsgiverne i deres iver efter at tale enten for eller imod en lavere pensionsalder helt glemmer at fokusere på noget meget essentielt, når vi taler nedslidning, og om, hvor længe visse faggrupper kan holde til at arbejde: Arbejdsmiljøet. Eller rettere: investering i arbejdsmiljøet.

I malerfaget er vi hårdt ramt af nedslidning. En ny intern medlemsundersøgelse viser, at 11 procent tager smertestillende hver eneste dag for at klare jobbet. Det er især smerter i ryggen, skuldre og lænden, der slider på malersvendene. Kombineret med tidspres og ensformige arbejdsstillinger, så kan det ikke overraske nogen, at vores medlemmer ikke holder til den stigende pensionsalder.

Det samme gør sig gældende for de øvrige faggrupper, der risikerer at blive nedslidte af deres arbejde. Men løsningen findes vel ikke kun i at give dem ret til en tidligere tilbagetrækning? Vi skal da have lige så meget fokus på at forebygge den massive nedslidning, der finder sted, så færrest muligt ser sig nødsaget til at trække sig tidligere tilbage?

Og det er altså ikke nok med tomme løfter og anbefalinger her. Det kræver især tre konkrete ting at rette op på vores skrantende arbejdsmiljø: ressourcer, kontrol og konsekvens.

I EFTERÅRET kom regeringens ekspertudvalg med dets anbefalinger til et bedre arbejdsmiljø. Og hensigterne om blandt andet en mere målrettet kontrol af arbejdspladserne er da nok så fine, men helt ærligt: Vi kan ikke løfte arbejdsmiljøet uden flere ressourcer til Arbejdstilsynet. Det er direkte skammeligt, at man endnu ikke har tilbageført de nødvendige midler til Arbejdstilsynet, der de seneste ti år er beskåret med 180 millioner kroner.

Konsekvensen mærker vi blandt andet fra vores arbejdsmiljørepræsentanter, der er helt uforstående over for, at Arbejdstilsynet ikke vil rykke ud på deres arbejdspladser, når de oplever brud på sikkerheden.

Vi ved, at tilsynsbesøg og kontrol med sikkerheden ude på arbejdspladserne virker. Så der er ikke noget at rafle om her: Flere og hyppigere tilsynsbesøg må og skal være målet.

Og så giver det ikke mening at have en arbejdsmiljølovgivning, hvis det ingen konsekvens har for arbejdsgiverne at bryde den. Der skal indføres hårdere straffe til arbejdsgivere, der ikke tager arbejdsmiljøet alvorligt. Men det kræver igen en mere effektiv indsats fra myndighedernes side. Og flere ansatte i Arbejdstilsynet, der siden 2007 er reduceret med 300 årsværk.

Vi kan ikke nøjes med vage hensigter og intentioner. Det kræver altså kroner og øre. Og vi så også gerne, at partssamarbejdet styrkes og at man investerer mere i arbejdsmiljøforskning- for det virker.

FOR AT VENDE TILBAGE til pensionsdebatten – vi hører igen og igen fra arbejdsgiversiden og visse blå partier, at det ville være katastrofalt for dansk økonomi, hvis man giver folk lov til at trække sig tidligere fra arbejdsmarkedet. For det første er det skræmmende, hvordan hensynet til vækst i landet vejer mere end hensynet til den nedslidte mand eller kvinde på gulvet.

For det andet vidner denne tankegang også om et menneskesyn, hvor alle partout vil udnytte systemet, hvor det er muligt. Det er et menneskesyn, som vi på ingen måde deler. Vi tror nemlig på, at mennesker som udgangspunkt gerne vil blive på arbejdsmarkedet – hvis de kan. Så ville det ikke være en investering værd at sikre et bedre arbejdsmiljø med mindre grad af nedslidning?

Dette er et debat-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News