Måling: S- og DF-vælgere støtter offentligt ansatte i overenskomststrid
Støtten til de offentligt ansatte er stor fra e danskere, der ved sidste valg satte kryds ved S- og DF. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix
Mange af de danskere, der stemte på Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ved sidste valg, har sympati for de offentlige ansatte i striden om nye overenskomster.

Blandt Socialdemokratiet og Dansk Folkepartis vælgere - de to partier, der må forventes at få afgørende betydning, hvis det ender med et lovindgreb fra regeringens side - er der markant sympati for de offentlige ansatte i striden om de nye overenskomster, skriver Dagbladet Information.

Hele 78 procent af de danskere, der stemte på Socialdemokratiet ved sidste valg, og 62 procent af dem, der satte kryds ved Dansk Folkeparti, har fuld sympati for de offentligt ansatte og ingen for arbejdsgiverne. For Venstres vælgere gælder det kun for 34 procent, viser målingen, der er foretaget af Epinion for Akademikerne (AC), Djøf, Magisterforeningen og Ingeniørforeningen

Epinion-målingen er en del af en undersøgelse af befolkningens holdning til hovedkravene fra de faglige organisationer, strejke, lockout og regeringsindgreb, og den lægger sig i forlængelse af flere tidligere målinger, der viser, at cirka to tredjedele af den danske befolkning støtter de offentligt ansatte og deres krav.

Denne måling viser dog som noget nyt, påpeger Kasper Møller Hansen, valgforsker og professor ved Københavns Universitet, at der blandt vælgerne tegner sig et alternativt flertal uden om regeringen for et indgreb, der mest hælder til de offentligt ansattes side.

- Målingen viser ret klart, at hvis vi tæller mandater i Folketinget, er der ikke et flertal blandt vælgerne for et lovindgreb, der bare går arbejdsgivernes vej," siger Kasper Møller Hansen til Information.

Der tegner sig også et billede af, at S- og DF-vælgerne overvejende er kritiske over for arbejdergivernes adfærd i overenskomststriden.

Den nye formand for Kommunernes Landsforening, Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard, der både er socialdemokrat og på arbejdsgiversiden, var torsdag morgen ude med en appel om, at både arbejdsgiverne og lønmodtagerorganisationerne strækker sig i Forligsinstitutionen, hvor der for øjeblikket forhandles. Dermed påtog han sig som arbejdsgiver også en del af ansvaret, hvis det skulle ende i storkonflikt.

KL-formanden ser den nye måling som udtryk for, at danskerne dels er glade for den offentlige sektor, dels at arbejdsgiverne "typisk er i mindretal".

- Jeg tror, det danskerne forventer, er, at der bliver lavet en løsning mellem arbejdsmarkedets parter. Det er det, der lægger allermest pres på os og vores modpart med de relativt små uenigheder, der er, siger Jacob Bundsgaard og understreger, at han og arbejdsgiversiden under ingen omstændigheder ønsker sig, at Folketinget blander sig.

- Det er altid bedst at lave en forhandlet løsning. For det kræver, at begge parter kan se sig i aftalen. Det er der ingen sikkerhed for, hvis ikke det bliver en forhandlet løsning. Og skal vi have en model på det danske arbejdsmarked, hvor parterne forhandler, så skal Folketinget blande sig uden om, siger han.

Det har ikke været muligt for Information at få en kommentar fra Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup.