Debatindlæg Debattør til Løkke: Dit forslag om mindsteløn vil skabe ulighed og utryghed

Marianne Vind er kandidat for Socialdemokratiet til Europa-Parlamentet  opstillet i Region Sjælland og næstformand for HK/Privat.

STATSMINISTER LARS LØKKE RASMUSSEN lufter nu tanker om at indføre lovbestemt mindsteløn inden for visse brancher i Danmark. Umiddelbart lyder det jo smukt, når Løkke vil forhindre, at udenlandske chauffører kører gods til sulteløn på danske landeveje. Men faktum er, at Løkkes drøm om lovbestemt mindsteløn hurtigt vil blive et mareridt set med lønmodtagerøjne.

Indføres der først lovbestemt mindsteløn i for eksempel transportbranchen, bliver det meget nemt en glidebane, så vi får en generel lovbestemt mindsteløn som i det store flertal af EU-lande. Og en lovbestemt mindsteløn vil være en ladeport til mere utryghed og ulighed i Danmark.

Arbejdsgiverne slipper billigere, fagbevægelsen svækkes, og håndværkere, chauffører, servicearbejdere og andre danske lønmodtagere risikerer ikke bare at gå ned i løn men også at miste ret til efteruddannelse, pension og feriepenge.

Lige syd for den danske grænse arbejder millioner af tyskere i dag til en timeløn på 9,19 euro elle knap 70 kroner.

I TYSKLAND HAR MAN nemlig ligesom i 21 andre EU-lande en lovbestemt mindsteløn, hvor politikerne en gang om året beslutter, hvad mindstelønnen skal være. I Tjekkiet er mindstelønnen lige nu 3,11 euro i timen, eller cirka 25 kroner, mens den i Frankrig er godt ti euro eller 75 kroner.

Fælles for de lovbestemte mindstelønninger er, at de er elendige og umulige at leve af. Og i mine øjne er de skurken bag den voksende ulighed og utryghed, der martrer Europa i dag.

Det bekræfter en ny rapport ’Benchmarking Working Europe 2019’, som det europæiske faglige forskningsinstitut ETUI netop har offentliggjort. Rapporten er uhyggelig læsning. Her fremgår det, at hver tiende europæiske lønmodtager i dag er ’working poor’. Det betyder, at mindst 20 millioner arbejdstagere er fattige, selvom de passer deres job.

HELDIGVIS SER VORES arbejdsmarked helt anderledes ud. På en dansk fiskerifabrik, byggeplads eller varehus er der en timeløn bestemt af en kollektiv overenskomst forhandlet på plads af fagforeninger og arbejdsgivere. Den danske murer eller slagteriarbejder kan gå i banken og med en fast kontrakt vise lønsedlerne for de seneste tre måneder og få bevilget lån til ny bil eller bolig. Det giver tryghed.

Selvom uligheden desværre også er vokset herhjemme, er det for intet at regne med, hvordan uligheden vansirer EU syd for grænsen. Utrygheden ulmer og viser sig blandt andet med de gule veste i Frankrig.

Den bekymrende udvikling skyldes især, at det at have et fast fuldtidsarbejde ikke længere er det samme som økonomisk tryghed. Mange europæiske arbejdsgivere spekulerer i de lovbestemte mindstelønninger og presser lønnen, så det bliver et ræs mod bunden. Og fagforeningerne i mange lande er desværre så svage, at deres protester ikke batter.

Af og til er der politikere og arbejdsgivere herhjemme, der flirter med tanken om, at vi også skal have lovbestemte mindstelønninger for at bekæmpe social dumping. Vel skal vi ej. Vi skal bekæmpe social dumping med effektiv kontrol. Og vi skal sikre, at arbejdskraftens frie bevægelighed på tværs af EU-grænser bliver fair og ikke bare fri.

At indføre lovbestemt mindsteløn herhjemme, som Lars Løkke Rasmussen foreslår det, vil uundgåeligt betyde løntrykkeri.

JEG SIGER NEJ til moderne daglejere og slavekontrakter til lovbestemt mindsteløn i Danmark. Til gengæld siger jeg ja til at eksportere mest muligt af den danske model til resten af EU.

For skal Europa rejse sig igen, sker det kun, hvis lønmodtagere fra Grækenland til Ungarn og Frankrig får gode job til gode lønninger og en tillid til, at arbejdsgiverne og politikerne vil dem det bedste og ikke bare tage pis på dem.

I mine øjne er ’Benchmarching working Europe 2019’ en understregning af, at vi skal passe rigtig godt på vores danske overenskomster og arbejdsmarkedsmodel, hvor ’working rich’ heldigvis er mere normen end ’working poor’. Derfor sender jeg gerne en kopi af rapporten over til statsministeren og beder ham nærlæse den. Så skal han nok blive klogere.

Vi skal nemlig værne om den danske model og vores måde at gøre tingene på. Både på vores egne breddegrader men også i Bruxelles.

Dette er et debat-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News