Løft foden fra speederen: Lavere fartgrænser på vej
Det bliver efter alt at dømme snart lettere for kommunerne at indføre 40 og 30 km/t.-zoner i boligområder. Colourbox
En arbejdsgruppe under Justitsministeriet ser lige nu nærmere på muligheden for lokalt at nedsætte hastighedsgrænserne i byerne i videre omfang end i dag.

Det bliver efter alt at dømme snart lettere for kommunerne at indføre 40 og 30 km/t.-zoner i boligområder, skriver Politiken fredag.

En arbejdsgruppe under Justitsministeriet ser lige nu nærmere på muligheden for lokalt at nedsætte hastighedsgrænserne i videre omfang end i dag.

- Vi skal selvfølgelig kunne færdes trygt og sikkert i trafikken. Og her er det centralt med enkle og klare hastighedsgrænser, der samtidig er tilpasset de lokale forhold, skriver justitsminister Mette Frederiksen (S) i en mail til Politiken. Hun forventer, at arbejdsgruppen er færdig i løbet af foråret 2015.

Venstre går endnu videre end ministeren og vil godt love friere hænder til kommunerne:
- Kommunen skal have den afgørende stemme, medmindre der er direkte argumenter fra politiet om fare. Hvis det kun er trafikafvikling, som får politiet til at sige nej, bør de løse det eller leve med det, siger Karsten Nonbo (V), medlem af Folketingets Retsudvalg - og selv politimand - til Politiken.

Det er først og fremmest et cirkulære fra 1985, som bremser mulighederne for at indføre bindende 40 km/t.- og 30 km/t.-zoner. Ifølge paragraf 8 i cirkulæret om 'Lokale hastighedsbegrænsninger' kan et byråd få lov til at nedsætte maksimumfarten, "når hastigheden er en væsentlig ulykkesårsag eller -risiko på den pågældende vejstrækning".

Men det er ofte svært at bevise i praksis. Selv om erfaringerne fra forsøg i blandt andet Gladsaxe viser klart færre ulykker med personskade i områder, hvor hastigheden er sat ned, har mange kommuner oplevet modstand fra politiet, der tolker cirkulæret relativt strikst.

- Gang på gang har vi politisk vedtaget forslag om at nedsætte hastigheden på vores små beboelsesveje til 40 km/t. og 30 km/t. ved skoler og på steder med mange fodgængere og cyklister. Men vi skal pænt spørge politiet om lov. Og vores ansøgninger om at nedsætte hastigheden bliver næsten per automatik afvist, siger Morten Kabell (EL), teknik- og miljøborgmester i København til Politiken.

Også Havarikommissionen for Vejtrafikulykker anbefaler især flere 30 km/t.-zoner i centrale byområder, skriver Politiken.