Ledige Hans: "Jeg vil ikke være til grin"
Mange medhjælpere for pedeller er ansat med et tilskud i ryggen. Nogle gange virker det som gratis arbejdskraft, mener arbejdsløs. Foto: Jacob Ehrbahn/Polfoto.
Mange ledige har en oplevelse af, at de bliver udnyttet som gratis arbejdskraft, viser ny undersøgelse. Her fortæller en arbejdsløs om en jobsamtale, der fik alle alarmklokker til at ringe.

Mange ledige oplever, at de bliver brugt som gratis eller billig arbejdskraft. Det gælder blandt andre arbejdsløse smede og mekanikere. Så mange som otte ud af ti metalarbejdere oplever, de som ledige arbejder gratis. Det fremgår af en ny undersøgelse.

En af dem, der har oplevet at skulle arbejde noget nær gratis, er arbejdsløse Hans Christiansen fra Korsør. I efteråret 2014 ville Jobcenter Slagelse have, at han skulle i jobtræning som pedelmedhjælper.

- Jeg kom til samtale på Marievangsskolen i Slagelse. Her fortæller skolens økonomiansvarlige, at de skal have to fastansatte på uddannelse i hvert et halvt år. Derfor manglede de én, der kunne udføre pedelarbejde i op til et års tid.

- Jobbet skulle være med løntilskud, så det ville blive noget nær gratis for skolen at have mig ansat, fortæller han.

Hans Christiansen spurgte derfor, om de ikke bare kunne ansætte ham på helt almindelige vilkår.

- Der var jo tale om et  regulært stykke arbejde, der skulle udføres. Det ville være bedre for mig med en almindelig ansættelse, og så skal samfundet ikke betale dagpenge til mig, siger Hans Christiansen.

Han havde tidligere haft et vikariat på almindelige vilkår hos Bolig Korsør. Her var han netop afløser for en gårdmand, der skulle på skolebænken.

- Jeg fik dog at vide, at skolen ikke havde råd til at ansætte mig på regulær vis. Den økonomiansvarlige mente tydeligvis, at det var en skidegod idé at få mig ansat med løntilskud.

'Jeg vil jo være gratis'

Hans Christiansen undrede sig over, hvorfor skolen var så optaget af at få ham ansat med løntilskud. Han spurgte om, hvor mange der var indkaldt til samtale.

- Det viser sig, at jeg var den eneste, der var indbudt til samtale. For jeg ville jo være gratis for dem!

Under samtalen gør en tilstedeværende pedelmedhjælper opmærksom på, at man som ansat i løntilskud skal have tid til at søge almindeligt arbejde.

- Men så fortæller skolens økonomiansvarlige, at ingen tidligere ansatte i løntilskud på skolen har fået job, mens de arbejdede der. De regnede altså med, at jeg blive der tiden ud, fortæller de.

Ok at være gratis i kort tid

Jobbet på Marievangsskolen blev ikke til noget.

- Jeg vil godt give mig selv 100 procent og arbejde gratis i nogle uger for at vise mit værd som pedelmedhjælper. Et arbejde som jeg i forvejen har syv års erfaring med. Men at skulle bruges som gratis arbejdskraft i halve og hele år, det er ikke i orden. Jeg vil ikke være til grin, siger Hans Christiansen.

Skole: En misforståelse

På Marievangsskolen i Slagelse afviser man Hans Christiansens udlægning af samtalen. Administrativ afdelingsleder Anni Balle siger:

- Der må være tale om en total misforståelse. Vi har faste pedeller, og medhjælperne erstatter på ingen måde deres arbejde. Medhjælperne i løntilskud udfører forefaldende arbejde.

Hun fortæller, at skolen har gode erfaringer med at takke ja til jobcentrets tilbud om at tage ledige ind i løntilskud.

- For tiden har vi to pedelmedhjælperne ansat med løntilskud. Og vi har haft en del før da, som alle har været rigtig glade for det. De har efterfølgende fået nogle gode udtalelser her fra, fortæller Anni Balle.

Skaber ingen job

51-årige Hans Christiansen har nu af Jobcenter Slagelse fået to uger til at finde arbejde. Ellers bliver han sendt i nyttejob.

- Jeg er ikke noget tudefjæs og ved godt, at det er mit eget ansvar at finde arbejde. Men der bliver altså ikke flere arbejdspladser af at sende en masse ledige ud for at arbejde gratis i nyttejob eller løntilskud.