Lærlinge i byggebranchen kommer ofte til skade: Glemmer sikkerheden
Foto: Scanpix
De unge lærlinge har først og fremmest fokus på at være en del af fællesskabet.

En ung lærling snubler og glider på et stillads. For at genetablere en tryghed ved at arbejde der, går han derop igen. Måske bliver der aldrig rigtigt kigget på, om der er noget galt med sikkerheden på stilladset, så lærlingen lærer at tackle sikkerheden selv: Han tør jo godt gå derop igen og arbejde videre.

Eksemplet illustrerer et af de dilemmaer, unge lærlinge møder inden for byggeriet. Generelt kommer alt for mange lærlinge og unge nyansatte nemlig til skade i den branche.

Det skriver Fagbladet 3F.

For når de unge kommer i lære ude på byggepladsen, møder de bare en lidt anden virkelighed end på skolebænken. Det viser et forskningsprojekt, som antropolog Regine Grytnes har lavet på to erhvervsskoler blandt 40 elever.

De unge lærlinge har først og fremmest fokus på at være en del af fællesskabet, fandt hun hurtigt ud af:

- Jeg kunne se et tydeligt mønster i, at lærlingene fokuserede mere på opgaveløsningen end på den viden, de havde med sig fra erhvervsskolen, når de skulle vurdere, om en opgave var risikabel, fortæller Regine Grytnes.

- Det handler om at "få noget fra hånden", udføre sine opgaver, vise svend og mester, hvad man duer til og at være villig til at komme i mål med sine ting, siger Regine Grytnes, der forsker i arbejdsmiljøsikkerhed ved Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest.

I 3F's Byggegruppe kan arbejdsmiljøkonsulent Flemming Hansen godt genkende, at man lærer ét på skolen - mens der somme tider gælder andre normer på arbejdspladsen:

- Derfor er modtagekulturen utroligt vigtigt. Det er vigtigt, at de unge mennesker bliver modtaget med opbakning og hjælp. Kollegerne skal vise dem, hvordan man gør tingene sikkert. Og her taler vi altså om sikkerheden ifølge reglerne - ikke bare "følelsen af sikkerhed". Og så er det altså først og fremmest et arbejdsgiveransvar, at sikkerheden er i orden, understreger Flemming Hansen.

I Dansk Byggeri er arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen enig i, at der skal arbejdes meget mere med modtagekulturen:

- Vi arbejder netop meget med vores virksomheder i forhold til at få modtagelsen af lærlinge sat i system. Det handler om at være tydelig over for den unge lærling og de nyansatte: Her gør vi sådan og sådan, og vi accepterer ikke dét og dét. Og så handler det om at gøre det legalt, at man blander sig - at man er mere støttende omkring hinandens arbejdsmiljø, siger Mette Møller Nielsen.

Hun understreger, at det er arbejdsgivers ansvar at have sikkerheden i orden.