Læreren Lars går fra klasselokale til kommission: Jeg er sikker på, at vi finder en løsning på arbejdstiden

- Vi er optagede af at give god undervisning. Der skal være overensstemmelse mellem mål og muligheder, siger Lars Holmboe. (Foto: Foto: Privat)

- Der skal være overensstemmelse mellem mål og muligheder. Vi skal kunne det, vi bliver bedt om, siger Lars Holmboe, nyt medlem af kommissionen, der skal granske lærernes arbejdstid.

Den nye kommission, der skal granske lærernes arbejdstid, er kort før det første møde blevet udvidet med nye medlemmer, der kender hverdagen i folkeskolen særdeles godt.

Læs også: Må ikke blive en syltekrukke: Ny kommission følges tæt

To lærere og en skolechef er nye medlemmer af kommissionen, der blev nedsat, da Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening måtte opgive at nå til enighed om en ny arbejdstidsaftale ved forårets dramatiske overenskomstforhandlinger.

Lars Holmboe, lærer på Mølholmsskolen i Vejle, glæder sig til at blive en del af kommissions-holdet, som mødes for første gang i september.

- Jeg har 13 års erfaring som lærer og ved, hvordan det er at være underlagt politiske vinde. Jeg kan være den, der kigger bagud til kollegerne og bringer deres historier med ind i kommissionen, siger Lars Holmboe til Avisen.dk.

Han kalder lærernes arbejdstid for 'væsentlig' og 'central,' men betoner samtidig, at det er andre ting, der optager hans kolleger. 

- Vi er optagede af at give god undervisning. Der skal være overensstemmelse mellem mål og muligheder. Vi skal kunne det, vi bliver bedt om, siger Lars Holmboe.

Han føler sig overbevist om, at de syv medlemmer af kommissionen nok skal blive enige og et resultat, som kan bæres videre til topforhandlerne. Og dermed være et fundament for en ny arbejdstidsaftale og 'en ny start' for folkeskolen.

- Jeg tør godt lægge hovedet på blokken og sige, at vi kommer frem til noget, som vi alle kan stå bag. Jeg tror på, at når vi sætter os ned uden det pres, at vi skal lande en overenskomst, så kan vi snakke os frem til noget rigtig godt, forudser dansk- og musiklæreren fra Vejle. 

Han tilføjer, at udsigten til, at kommissionen vil gøre en dyd ud af at tage på besøg i virkelighedens verden var ret afgørende for, at han sagde ja til at blive en de af holdet.

- Det ville være synd for alle, hvis vi blot skulle sidde omkring et bord, siger Lars Holmboe.

Det er Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening, der sammen har foreslået at udvide kommissionen med yderligere en lærer og en skolechef for at styrke det praktiske fokus i arbejdet. Et ønske, som kommissionsformand Per B. Christensen har imødekommet. 

De øvrige nye medlemmer af kommissionen er David Møller, der er lærer fra Stevns, og Flemming Skaarup, som er skolechef i Horsens Kommune. Samtidig udtræder lærer Gitte Grabov af kommissionen på grund af sygdom i den nærmeste familie.

- Jeg er ærgerlig over, at Gitte Grabov ikke kunne blive i kommissionen, men har naturligvis fuld respekt for, at hun på grund af sygdom i nærmeste familie har været nødt til at træde ud. Det har givet anledning til at genoverveje kommissionens sammensætning, og Danmarks Lærerforening og KL er kommet frem til et fælles ønske om at styrke den praktiske stemme i kommissionen. Derfor udvider vi med to stemmer fra virkeligheden, siger Per B. Christensen.

Den nye kommission får sekretariat i det indre København.

Her er kommissionens medlemmer

Formand: Per B. Christensen, formand for Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser og medlem af ekspertgruppen vedr. læreruddannelsen, nuværende medlem af A. P. Møller Fondens vurderingsudvalg vedr. folkeskolemilliarden, tidligere børne- og kulturdirektør i Næstved og tidligere formand for Børne- og Kulturchefforeningen. Uddannet lærer.

Højesteretsdommer Lars Hjortnæs, dommer i Arbejdsretten og tidligere afdelingschef af lovafdelingen i Justitsministeriet.

Skolechef Ulla Riisbjerg Thomsen, Vejle Kommune, tidligere skoleleder i 12 år og tidligere tilknyttet University College Lillebælt som uddannelseschef på lærer – og pædagoguddannelserne. Uddannet lærer.

Professor Lotte Bøgh Andersen, på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, samt på VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd). Hun er desuden leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse og har i mange år forsket og undervist i motivation, ledelse og styring i offentlige (og private) organisationer. Senest var hun fra marts 2017 til juni 2018 medlem af Ledelseskommissionen.

Forskningschef Andreas Rasch-Christensen, VIA University College, Ph.d., har en omfattende erfaring med at gennemføre og lede forsknings- og evalueringsopgaver inden for pædagogiske og socialt faglige områder. Har forfattet flere bøger og videnskabelige artikler og har siddet med ved bordet i mange boards, råd og udvalg.

Lærer David Møller, Store Heddinge Skole i Stevns Kommune. Han har været it-ansvarlig og daglig leder af pædagogisk læringscenter (PLC), har været aktiv i det lokale arbejde med skoleudvikling og har bl.a. deltaget som medudvikler af Stevns Kommunes læse- og skrivekompetencecenter, hvor han aktuelt underviser. Folkeskolelærer siden 1999.

Lærer Lars Søltoft Buur Holmboe, Mølholmskolen i Vejle Kommune. Han har erfaring fra flere lokale udviklingsarbejder og er meget engageret i den lokale skoleudvikling i Vejle Kommune. Folkeskolelærer siden 2005

Skolechef Flemming Skaarup, Horsens Kommune, tidligere skolechef i Varde Kommune og tidligere skoleleder i Middelfart og viceskoleleder i Vejle. Uddannet lærer.

UDVID