Læreren Jens er klar til konflikt: "Hele situationen er et smertensbarn"
- Jeg har det godt med at være udtaget til konflikt, da jeg har det bedre med at være med, end hvis jeg skulle stå og kigge på de andre, der strejker, siger Jens Bergholt Lund, der af Danmarks Lærerforening er udtaget til konflikt, hvis der ikke kommer en løsning på overenskomstforhandlingerne. Foto: Privat
Jens Bergholt Lund er en af de mange lærere, der er blevet udtaget til konflikt af Danmarks Lærerforening. Han forventer, at der kommer en overenskomst, men sårene fra lockouten i 2013 findes stadig ude i klasselokalerne, forklarer han.
Danmarks Lærerforening har tirsdag morgen sendt konfliktvarsel for 5.500 lærere og børnehaveklasseledere over hele landet. Jens Bergholt Lund er lærer og tillidsmandsrepræsentant på Baltorpskolen i Ballerup, og han er en af de mange lærere, der er udtaget til konflikt, hvis ikke Forligsmanden lykkes med at finde en løsning i de strandede overenskomstforhandlinger.
 
- Jeg har det godt med at være udtaget til konflikt, da jeg har det bedre med at være med, end hvis jeg skulle stå og kigge på de andre, der strejker, siger Jens Bergholt Lund, der underviser 9. klasseselever på Baltorpskolen Afdeling Grantoften i den københavnske
forstadskommune. 
 
Han ser optimistisk på muligheden for at sikre en overenskomst for de cirka 90.000 medlemmer af Danmarks Lærerforening.
 
- Jeg forventer, at der kommer en overenskomst, og at den danske model stadig lever efter en konflikt. Det er en arbejdsmarkedsmodel, som vi er kendt for i hele verden, siger Jens Bergholt Lund til Avisen.dk.
 
Sat godt og grundigt på porten
Tilbage i 2013 kunne kommunernes topforhandler, Michael Ziegler, og lærerformand Anders Bondo Christensen, ikke blive enige om arbejdstiden i en ny overenskomst. I stedet blev det til lockout og efterfølgende lovindgreb. Sårene fra lockouten findes stadig ude på landets skoler, oplever Jens Bergholt Lund.
 
- Dengang blev vi jo sat godt og grundigt på porten, og følelserne om manglende arbejdsglæde og motivation vækkes til live nu igen. Hele situationen er sådan et smertensbarn, siger Jens Bergholt Lund.
 
Eleverne kan blive sorteper 
Spørgsmålet om lærernes arbejdstid er også et centralt tema i de aktuelle  overenskomstforhandlinger, hvor de faglige organisationer har indgået en såkaldt musketered om at få en aftale om lærernes arbejdstid på bordet, før man overhovedet vil forhandle andre punkter.
 
Endnu er det ikke lykkedes lærerne at få en arbejdstidsaftale forhandlet på plads.
 
 
- Hvorfor er der et behov for at være efter os lærere? Jeg synes, vi leverer et rigtig godt og hårdt stykke arbejde, men mange lærere føler sig lidt forfulgt, siger Jens Bergholt Lund, der frygter, at Sorteper ender hos eleverne, hvis lærerne ikke får en ordentlig overenskomst.
 
- Mange af mine kollegaer føler, at deres faglige kundskaber er blevet godt og grundigt tilsidesat. De føler sig ramt på deres identitet, hvilket går ud over kvaliteten og nerven i folkeskolen, og det skaber ikke de bedste betingelser i forhold til motivation og engagement, siger han.
 
Skolerne vil ligesom andre betydelige dele af samfundet blive ramt af konflikt den 4. april, hvis der ikke kommer en løsning på overenskomstforhandlingerne. Forligsmanden har dog mulighed for at udsætte varslede konflikter i to gange 14 dage.