Lærer: Ministeriet tvinger os til at panikundervise op til eksamen

FORLEDEN SKULLE JEG sende en mail, hvor jeg mest af alt havde lyst til at trykke ‘slet’ i stedet for ‘send’. Jeg skulle fortælle dygtige kolleger, at de fordybelsesområder de havde opgivet til elevernes afgangsprøve i mundtlig dansk, ikke var gode nok. Det er erfarne lærere, vi taler om, og de har lavet et rigtig godt stykke arbejde. Det lever desværre bare ikke op til de nye bekendtgørelser for faget.

Det betyder, at eleverne i den klasse, skal trække deres fordybelsesområder om. Dem de trak for to uger siden, og som de er gået i gang med at arbejde med, finde tekster, kortfilm og billeder til, som de er gået i gang med at skrive synopsis til, møder ikke de nye krav fra undervisningsministeriet. Prøv at forestille dig at være 15 år, og få at vide, at det emne du havde trukket til eksamen, og som du har arbejdet med i omkring 14 dage, ikke lige duer alligevel!

Den 24. januar kunne man på undervisningsministeriets hjemmeside læse, at der var lavet nye prøvebekendtgørelser.

PÅ DET TIDSPUNKT er der ca. 4 måneder til eleverne i 9. klasse skal til at trække deres fordybelsesområder til mundtlig dansk. Det er ikke første gang, at der så tæt på afgangsprøven er kommet ændringer i bekendtgørelsen, men denne gang er det massive ændringer i forhold til tidligere. Jeg vil ikke trætte jer med en detaljeret beskrivelse, den kan de interesserede finde på undervisningsministeriets hjemmeside.

Ændringerne kastes ind fra højre på et tidspunkt, hvor mange allerede er begyndt at repetere det gennemgåede stof som opgives til eksamen.

På et tidspunkt, hvor over halvdelen af året er gået og man skal koncentrere sig om terminsprøver og de kommende eksamener, kommer der en ændring af systemet, der gør, at man kan have rigtig svært ved at leve op til de nye krav. Især når man tager i betragtning, at stof fra 8. klasse også kan opgives til eksamen.

For dig som ikke underviser i skolen, så kan det måske virke underligt, at man som lærer i udskolingen, ikke er up to date med bekendtgørelserne, men det forholder sig sådan, at man som lærer planlægger skoleåret med tekster, udflugter, film, billeder og andet materiale og især fordybelsesområder allerede fra skoleårets start, når man lægger sin årsplan.

Årsplanen er der som regel deadline på i slutningen af august, så allerede ca. 8 måneder inden prøveperioden starter, så har man lagt sig fast på hvilke temaer eleverne skal igennem i løbet af året. Bøger til brug i undervisningen skal faktisk allerede bestilles i foråret før kommende skoleår, hvis man skal have fingrene i nogle af de populære titler.

MEN MAN HAR VEL fået god information om ændringerne tænker du vel? Som lærer i 9. klasse har man helt sikkert modtaget en mail fra undervisningsministeriet med oplysninger om ændringerne? Svaret er desværre nej. Så din leder har vel så gjort dig opmærksom på, at der er kommet nye bekendtgørelser? Måske nogle steder, men langt fra alle. Leder man på dansklærerforeningens hjemmeside, så linker de til den gamle bekendtgørelse, så heller ikke her er der hjælp at hente.

Den sene ændring betyder, at den enkelte lærer selv skal tjekke undervisningsministeriets hjemmeside og tjekke, om der er nye krav, man skal leve op til.

Når man som studerende starter på en videregående uddannelse, så får man en studieordning, og den studieordning følger én hele ens studietid. Der kan altså ikke laves om i måden, man går til eksamen på, undervejs i studiet. Hvorfor er vores folkeskoleelever stillet dårligere? Hvorfor skal de kastes ud i nye prøveformer og krav til opgivelserne fire måneder før de skal til afgangsprøve? Det er både urimeligt og uprofessionelt.

Hvordan kan man tillade sig at komme med ændringerne så sent i skoleåret, og samtidig ikke være helt klare på at melde dem ud til lærerne? Man risikerer, at eleverne kommer til at stå i den uheldige situation, som den klasse, jeg skal være censor for, nu gør. De skal trække om og starte forfra på deres eksamensarbejde. Det er ikke rimeligt over for de elever og det er ikke rimeligt, at man som lærer kan blive kastet ud i, at skulle lave panikundervisning de sidste uger op til prøverne, for overhovedet at kunne leve op til bekendtgørelserne.

Det må være sådan, at når først skoleåret er startet, så burde der ikke kunne laves om i reglerne for afgangsprøven. Det andet skaber utryghed og forvirring for både lærere og elever.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.