Læge mistænkt for kopi af attester: "Det er utilstedeligt"
Den pågældende læge har i dag mistet sin autorisation, og er ikke længere aktiv. Foto: Scanpix/Iris
Han risikerer nu straf.

En speciallæge i psykiatri efterforskes lige nu af Nordsjællands Politi, efter han har lavet mangelfulde og enslydende lægeerklæringer til udlændinge.

Det skriver BT.

Det drejer sig om en speciallæge i psykiatri, som tilbage i 2014 skrev en række lægeerklæringer til udlændinge, hvor flere dermed fik dispensation til at blive danske statsborgere uden at leve op til danskkravet og bestå den obligatoriske indfødsretsprøve.

- Jeg synes, det er ekstremt pinligt, vi har de her sager. Det sår tvivl, om den lægefaglighed, som bør være til stede. Jeg synes, det er utilstedeligt, at det stadigvæk foregår, siger Christian Langballe (DF), formand for Indfødsretsudvalget.

Det var det daværende Justitsministerium som i efteråret 2014 kom på sporet af den aktuelle sag, da der blev opdagede flere påfaldende enslydende lægeerklæringer i en række dispensationssager fra den pågældende læge, der i dag har mistet sin autorisation, og ikke længere står som aktiv. Siden kom det frem, at sagen talte 63 ansøgere, hvor erklæringerne og de tilhørende journaler ifølge Sundhedsstyrelsen er fagligt yderst mangelfulde, og erklæringerne fremstår stort set identiske.

Justitsministeriet politianmeldte på den baggrund lægen, mens en række af de 63 ansøgere, der allerede havde fået forelagt deres sag for Indfødsretsudvalget og fået tilsagn om dispensation, skulle have deres sag til at gå om.

Sagen blev egentligt droppet af Nordsjællands Politi i 2015, men en fortrolig orientering fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til Folketingets Indfødsretsudvalg, som BT har fået aktindsigt i, viser, at Statsadvokaten sidste år besluttede, at politiet skulle fortsætte efterforskningen af speciallægen. Og han risikerer nu at blive straffet.

Sagen er ikke den eneste, hvor der bliver rejst spørgsmål ved de lægeerklæringer, der hvert år giver hundredvis af udlændinge genvej til et dansk statsborgerskab.

Den 7. februar i år kunne BT afslører, at 135 sager, ligeledes hvor udlændinge har fået dispensation til at få dansk pas uden at leve op til danskkravet og bestå indfødsretsprøven, skulle gå om, fordi der var mistanke om fusk med deres lægeerklæringer. Her stod en psykiater fra Middelfart bag lægeerklæringerne.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) varsler nu strammere regler på området.

- Efter der er kommet et blåt flertal i Folketinget, har vi strammet kravene til at blive dansk statsborger og samtidig strammet kravet til den lægefaglige dokumentation. Det er nemlig afgørende, at Folketinget får korrekte oplysninger, når Indfødsretsudvalget skal tage stilling til, om der kan dispenseres på grund af sygdom. Regeringen kommer senere på året med et udspil til en ny indfødsretsaftale, og jeg ser frem til at drøfte, hvordan kravene kan skærpes endnu mere, og hvordan vi kan få bedre styr på lægeerklæringerne.