Debatindlæg Lad os skabe tillid mellem borgere og beskæftigelsessystemet

Thorkild Olesen er formand for Danske Handicaporganisationer (DH) - handicapbevægelsens paraplyorganisation med 34 medlemsorganisationer, som har cirka 330.000 medlemmer.

ER SYSTEMET GÅET I STYKKER? Sådan spurgte Clement Kjersgaard for nylig under debatten på DR2. I studiet var arbejdsløse og sygemeldte, der berettede om et offentligt system, der ikke skaber ro, men skaber utryghed.

Efterfølgende har den offentlige debat handlet om, hvorvidt en af debatdeltagerne virkelig var syg nok til ikke at arbejde.

Men det giver jo ikke mening at have en offentlig debat om en enkelt person. Til gengæld giver det indledende spørgsmål virkelig mening. Er systemet gået i stykker?

Som repræsentant for mennesker med handicap er mit nedslående svar: Sådan opleves det desværre mange steder.

Ja, der er gode intentioner i reformen af førtidspension og fleksjob. Nogle elementer fungerer og vil formentlig udvikle sig endnu bedre.

Men der er også alvorlige problemer. Problemer, som daværende minister Mette Frederiksen (S) nu også har erkendt og vil rette op på – tak for det!

DET ER GÅET FOR VIDT og blevet for svært at få førtidspension. Vi har oplevet unge med udviklingshæmning og mennesker med omfattende fysiske handicap, der åbenlyst ikke kan arbejde. Men de får ikke førtidspension. Til gengæld ender de ofte i ressourceforløb, de selv har svært ved at se formålet med.

Det tager for lang tid at blive godkendt til fleksjob. Vi oplever, at eksempelvis mennesker med gigt sendes i den ene arbejdsprøvning efter den anden. Deres situation bliver værre og værre. Det ville være bedre for alle parter, at de hurtigt blev godkendt til fleksjob og derefter kunne bidrage med den arbejdsevne, de nu engang har.

Mennesker med handicap ender i ressourceforløb, der ikke er gode nok. Formålet med forløbene er gode – at udvikle menneskers arbejdsevne. Men tallene viser, at der mangler indhold i forløbene. Samtidig fastholder de lange ressourceforløb mennesker på en lav ydelse. Det er urimeligt og stressende for den enkelte.

Fællesnævneren er ofte at få borgere faktisk oplever, at systemet er til for borgerens bedste. Borgeren mister tilliden til, at systemet vil en det bedste. Man føler, der bliver sat indsatser i værk, der ikke giver mening. Så mister vi troen på, at sikkerhedsnettet faktisk er der, når vi har brug for det.

Forfatter Lars Olsen har for nyligt dokumenteret, at mistilliden til det politisk system er særlig høj blandt førtidspensionister og sygemeldte. Det giver stof til eftertanke og kan forklare den ofte hårde debat om reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013.

MEN KAN VI få genoprettet et fungerende system og genopbygget en tillid til det?

Først og fremmest skal vi nuancere synet på førtidspension. For nogle mennesker med handicap er førtidspension afgørende for at få ro og et ordentligt liv. Og så kan førtidspensionister altså godt arbejde, eksempelvis gennem ordningen om løntilskud for førtidspensionister, som mange med kognitive handicap som udviklingshæmning arbejder gennem.

Dernæst må vi give nogle garantier til borgeren. Man må have sikkerhed for, at velfærdssamfundet træder til, når man har et handicap eller får et handicap i løbet af livet.

Konkret skal det være lettere at få førtidspension, når man har et omfattende handicap. Nogle borgere kan kun arbejde ganske få timer om ugen. For nogle er det positivt For andre tapper de få timer alle deres kræfter og giver smerter. Hvis ikke der sker en udvikling for borgere med få timers arbejde, bør de have mulighed for at få førtidspension.

Endelig bør man ikke kunne være for længe uafklaret i beskæftigelsessystemet. Det er simpelthen stressende og uværdigt for mennesker, at de bruger flere år på arbejdsprøvninger eller er passive på en lav ydelse. Der må ske en afklaring indenfor en rimelig tid.

Dette er et debat-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.