LA-politiker til sygeplejersker: I skal ikke løbe – I skal gå!

May-Britt Kattrup blev valgt til Folketinget i 2015 for Liberal Alliance og er i dag partiets erhvervs-, sundheds- og ældreordfører. May-Britt Kattrup er uddannet civiløkonom og har en erhvervskarriere bag sig som eksempelvis brandmanager i Coca-Cola.

VI HAR de seneste år fået mange vidnesbyrd fra sygeplejersker, som løber rundt på hospitalsgangene for at kunne nå ud til alle patienterne.

Det er naturligvis ikke acceptabelt. Sygeplejersker skal ikke løbe på gangene. De skal gå – og gå i den rigtige retning. Sygeplejerskerne skal have ro til at give patienterne den omsorg og pleje, som de har behov for. De skal være glade for at gå på arbejde og mærke, at deres arbejde giver mening.

For at nå dertil skal vi vise tillid til de offentligt ansatte, så de kan blomstre og bruge deres faglighed. Derfor nytter det heller ikke, at regionerne pålægger dem flere og flere dokumentationskrav, rigide registreringer og skemaer, der skal udfyldes.

Bureaukratiet stjæler tid fra omgangen med patienterne, og det er ikke i orden. Hverken over for patienterne eller sygeplejerskerne.

DOKUMENTATION ER nødvendig af hensyn til patientsikkerhed – det kommer vi ikke udenom. Men meget tyder på, at der dokumenteres alt for meget.

En undersøgelse foretaget af Dansk Sygeplejeråd fra 2014 viser, at sygeplejerskerne bruger 14,4 millioner timer på at dokumenteret om året. Sygeplejerskerne skønner selv i undersøgelsen, at 4,3 ud af 14,4 millioner timer bruges på unødigt bureaukrati. Det svarer til godt 2.600 fuldtidsstillinger. Det er med andre ord spild af tid og ressourcer.

Der synes at være en tendens til, at man skal registrere alt, så det enkelte hospital ikke kan gøres ansvarlig, hvis der begås fejl. Det har desværre den konsekvens, at sygeplejersker og læger får en alt for fortravlet hverdag. Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og Sjælland har ikke lige frem gjort det bedre.

VI HAR desuden set, at regionerne ansætter flere og flere bureaukrater, som blot opfinder nye syrede krav til dokumentation. Det er på tide, at regionerne træder i karakter og viser ledelse. Mere ledelse – mindre bureaukrati!

Derudover skal vi sikre, at vi generelt styrker den almene lægepraksis, så flere behandles lokalt og færre sendes på hospitalerne. Det nære sundhedsvæsen skal styrkes, og der skal være kortere vej til behandlingen for patienterne.

Til det formål er der afsat 800 millioner kroner i en national pulje til styrkelse af almen praksis. Her er 200 millioner allerede kommet ud at arbejde i kommunerne.

Styrkelse af almen praksis kan bl.a. ske ved en ændret struktur, som gør jobbet som praktiserende læge mere attraktivt.

DER SKAL være mere frihed til de praktiserende læger, større sundhedshuse med bredere faglighed og mere samarbejde med private udbudsklinikker. Sidstnævnte kræver, at regionerne dropper deres ideologiske modstand og indser, at et godt og stærkt sundhedsvæsen består af et samarbejde mellem det offentlige og det private.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.