Kvinfo: Øremærket barsel er afgørende for ligestilling

Kvinfos direktør, Henriette Laursen, mener, at beslutning om øremærket barsel kommer til at gavne samfundet.

Det er en stor sejr for ligestillingen, at to måneder af forældreorloven fremover bliver øremærket manden.

Det mener Kvinfos direktør, Henriette Laursen.

- Det er helt afgørende for at fremme ligestillingen i Danmark.

- Der giver ikke bare bedre forudsætninger for fædrene.

- Det er også forudsætningen for, at vi kan rykke på de helt klassiske ligestillingsudfordringer, som vi fortsat har om det kønsopdelte arbejdsmarked, uddannelsesvalg, ligeløn, karriere og ledelsesposter, siger hun.

EU-Parlamentet og EU's medlemslande blev torsdag enige om at øremærke to måneders barsel til hver forælder.

Der er ikke tale om tvang, men moren kan for eksempel ikke overtage farens to måneders barsel. Den bortfalder derfor, hvis han ikke tager barslen.

Henriette Laursen mener, at de nuværende regler om barsel skaber skævheder mellem mænd og kvinder.

- Vi kan se, at børn er en helt afgørende faktor for, hvordan ligestilling mellem kønnene udvikler sig. Når man som mand og kvinde begynder at være på arbejdsmarkedet, starter man ud med at få næsten lige løn.

- I det øjeblik, der kommer børn, så begynder skellet. Mænd begynder at arbejde mere, de får mere i løn, de pendler mere til arbejde. Kvinders løn stagnerer, de arbejder mindre, og de pendler mindre til arbejde.

- Det varer ved hele livet, og det trækker nogle spor efter sig, sådan at kvinder faktisk mister ti procent af deres livsindkomst per barn.

- Mænd mister ikke noget under de gældende regler. Hvis mænd derimod tager mere barsel, tjener familien samlet på det, viser undersøgelser, siger Kvinfo-direktøren.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har udtrykt bekymring for, om de kommende regler vil betyde, at barnet samlet får mindre tid med deres forældre, fordi nogle mænd kommer til at fravælge barslen.

Henriette Laursen erkender problematikken på den korte bane. Hun mener dog, at EU-beslutningen på sigt vil komme samfundet til gode.

- Vi ender med et mere reelt frit valg, end det vi har under de nuværende regler, som jeg ser det.

- Men umiddelbart kan det virke som et tab for dem, der vælger ikke at tage de to måneder, siger hun.

/ritzau/