Kvinder bliver sendt i omstridte arbejdsprøvninger
Kvinder ender i højere grad i ressourceforløb. Forsker peger på, at de har andre sygdomme end mænd. Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix/Arkiv
Flere kvinder end mænd havner i årelange forløb, der skal afklare deres fremtid på arbejdsmarkedet. Alarmerende med en skæv kønsfordeling, mener ekspert.

Er du kvinde? Har du en diffus lidelse og står uden for arbejdsmarkedet? Så er chancen større for, at du ender i lange forløb, hvor din arbejdsevne skal vurderes, end hvis du var en mand.

Langt flere kvinder end mænd bliver sendt ud i arbejdsprøvninger, der skal afklare, om de er i stand til at have et job eller måske skal tilkendes en førtidspension.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at 11.000 ud af 17.000, svarende til 63 procent, af de borgere, der i 2016 var i gang med et ressourceforløb, var kvinder. Forløbene skal udrede borgeres arbejdsevner. 

Samme mønster er der ved jobafklaringsforløb. Her er der også flere kvinder end mænd. I 2016 var 65,5 procent af folk i jobafklaringsforløb kvinder mod 34,5 procent mænd.

Jobafklaringsforløb er også en vurdering af syge borgere uden for arbejdsmarkedet. Den skal afgøre, om borgeren skal have sygedagpenge eller tilbage i job.

Ekspert i arbejdsmarked ved Aalborg Universitet Iben Nørup synes fordelingen af kvinder og mænd giver stof til eftertanke. 

- Det er alarmerende at se en så skæv kønsfordeling, fordi man skulle forvente, at den lignede kønsfordelingen, når man ser på sygedagpenge og førtidspension, siger Iben Nørup.

For sygedagpenge er fordelingen 55 procent kvinder mod 45 procent mænd. Førtidspension er en smule tættere med 53 procent kvinder og 47 procent mænd. 

Kvinder vurderes anderledes

Ressourceforløbene, som kommunerne står for at håndtere, har været til meget debat. Borgere blev sendt i sengepraktik, hvor de skulle arbejde fra deres seng. Og nogle borgere blev mere syge i deres forløb.

Iben Nørup mener, at de nye tal er et udtryk for, at kvinder vurderes anderledes end mænd i sygdomsforløb. 

 - Det ser ud til, at kvinder bliver vurderet anderledes end mænd. Der er forskel på, hvilke sygdomme der rammer mænd og kvinder. Kvinder bliver oftere vurderet med diffuse lidelser, som er mere usynlige end fysiske lidelser, siger Iben Nørup.

Det kan betyde, at kvinder skal igennem længerevarende forløb end mænd.

- Der er nogle forskellige krav til sygdomme, når kommuner skal vurdere, om man er syg nok til at få førtidspension eller syg nok til at få forlænget sine sygedagpenge, siger Iben Nørup.

Et kønsopdelt arbejdsmarked

Majbrit Berlau, der er formand for Dansk Socialrådgiverforening, mener, at de nye tal om ressourceforløb tegner et billede af et kønsopdelt arbejdsmarked. 

- Vi ser stadig en kønskævhed på det danske arbejdsmarked. De belastninger, som mange mænd har, er en anden type end kvinders, siger hun.

Hun er enig i, at kvinder får nogle andre sygdomme fra deres arbejdsliv end mænd.

- Nogle af de arbejdsmæssige belastninger, som kvinder trækker med sig, er ofte mere psykisk betonede skader som stress og pres. Der er fysiske skader nemmere at afprøve i forskellige arbejdsfunktioner, siger Majbrit Berlau.

Majbrit Berlau siger også, at mænd generelt er dårligere til at erkende psykiske sygdomme. Og det kan også være afgørende for tallene.

- Vi ved fra undersøgelser, at mænd skjuler psykiske lidelser som angst og depression mere, end kvinder gør, siger hun. 

via Listen To News