Kritik: Soloudspil fra FTF om uddannelse er gift for LO-fusion

FTF-formand Bente Sorgenfrey har længe arbejdet på en fusion med LO. Men så skal man holde sig fra solo-udspil i trepartsforhandlingerne, lyder kritikken. (Foto: Fotomontage: Scanpix/arkiv)

Arbejdsmarkedsforsker og FOA-formand Dennis Kristensen mener, at FTF spiller hasard med den planlagte fusion mellem LO og FTF ved at lancere solo-uddannelsesudspil i trepartsforhandlingerne.

Det er med stor undren og kritik, at både arbejdsmarkedsforsker og faglig leder for kort- og uuddannede i LO-fagbevægelsen modtager en udmelding fra FTF om, at næste runde af trepartsforhandlingerne også skal handle om efter- og videreuddannelse til lønmodtagere, der i forvejen har en solid uddannelse.

Forud for trepartsforhandlingerne var alle parter enige om, at fokus i forhandlingerne skulle være på få løftet de kortest og ikke-uddannede. Men som optakt til de næste forhandlinger 3. maj understreger FTF, der repræsenterer blandt andre sygeplejersker, lærere og bankfolk, at alle uanset uddannelsesbaggrund har brug for løbende opkvalificering. 

- Også lønmodtagere med lidt længere uddannelser har brug for at holde deres grunduddannelse ved lige for at kunne være kvalificeret arbejdskraft. Arbejdsmarkedet ændrer sig, opgaverne skifter karakter og nye teknologier kommer til. Der er brug for efter- og videreuddannelse, hvis vi ønsker kvalitet i velfærden og nye produkter og ydelser i både den offentlige og private sektor, siger FTF-formand Bente Sorgenfrey.

Ikke koordineret med LO

Med til trepartsforhandlingerne vil FTF have i alt 12 forslag, der på forskellige måder handler om at kvalificere arbejdskraften.

Men det er ikke et initiativ, der er koordineret med LO, som FTF ellers arbejder på at fusionere med. Og Dennis Kristensen, formand for kort- og uuddannede i LO-forbundet FOA, mener, at FTF har bevæget sig ud på farlig grund og kan være i gang med at underminere fusionen med LO.

- I kommissoriet for de kommende forhandlinger er vægten helt tydeligt lagt på de kortest og ikke-uddannede. Og fra fagbevægelsens side skal vi i fællesskab kunne sige, at det er dem, der i første omgang fik mindst af uddannelseskagen, som nu er i centrum. Det er en prøvesten, for kan vi ikke det, kan vi heller ikke efterfølgende blive enige om en fusion, for så er interesserne for modsatrettede, siger han.

Gift for fusionen

Professor og arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet Henning Jørgensen ser også udspillet som udtryk for, at FTF tænker egoistisk og snævert på egne interesser. Det er gift for fusionstanken, mener han.

- Her har vi et strategisk område, hvor man skulle afprøve samarbejdets muligheder. Og så leverer FTF de bedste argumenter overhovedet til de ufaglærtes forbund, 3f, for at holde fast i deres modstand mod fusionen. Jeg synes, det er aldeles uklogt af FTF at gå ud i offentligheden med et internt slagsmål og kæmpe for egne interesser på et område, som er udpeget som strategisk afgørende i den kommende periode, siger han.

Han afviser ikke, at FTF-medlemsgrupperne har brug for efteruddannelse, men mener, at det skal være FTF og LO i fællesskab, der bag ’store, lukkede egetræsdøre’ finder frem til fælles krav til trepartsforhandlingerne.

Malplaceret kritik

FTF-formand Bente Sorgenfrey mener, at kritikken er helt malplaceret. 

- Jeg opfatter slet ikke, at der er en konflikt i forhold til LO. Vi har fuld forståelse i FTF for, at det primære fokus er på at flytte ufaglært arbejdskraft til faglært niveau. Men når nu diskussionerne er åbnet, er det også vigtigt for os at kigge på, hvor vi kan kvalificere de medarbejdere, som jeg repræsenterer. Deres kompetencer kan også være rustne. Men fuld accept herfra af, at det er de ufaglærte, der er i fokusfeltet, siger Bente Sorgenfrey.

Hun henviser samtidig til, at FTF-udspillet allerede for et stykke tid siden er sendt til LO til orientering. 

Markant fald i efteruddannelse

FTF’s forslag om bedre muligheder for efteruddannelse for lønmodtagere med videregående uddannelse skal især ses på baggrund af et markant fald i efteruddannelse for netop denne gruppe de senere år. Det viser nye tal fra både Undervisningsministeriet og Danmarks Statistik, påpeger organisationen.

- Digitalisering og krav om mere effektivitet for skattekronerne øger hele tiden forventningerne til offentligt og privat ansattes kompetencer inden for eksempelvis undervisning, sundhed, service, byggeri og finans. Derfor er vi gået til forhandlingerne med en ambition om bedre muligheder for efter- og videreuddannelse til ansatte med en mellemlang, videregående uddannelse. Det handler om at investere i fremtidens arbejdskaft, siger Bente Sorgenfrey.

LO: Størst mulig fokus på ufaglærte

LO-formand Lizette Risgaard finder det naturligt, at FTF-formanden vil synliggøre sig over for sine medlemmer og er optaget af at fremtidssikre dem. Men hun håber ikke, at udspillet er udtryk for, at FTF mangler forståelse for, at der i de kommende forhandlinger skal størst mulig fokus på uddannelse til dem, som ikke i forvejen har nogen.

- Vi har en kæmpe udfordring i at gøre ufaglærte til faglærte. Alle fremskrivninger viser, at der bliver overskud af ufaglærte, mens der opstår mangel på faglærte. Men når det er sagt, er jeg enig i, at der også skal tænkes i efter- og videreuddannelse. Også i LO har vi faglærte, der har brug for at komme videre til næste trin. Nu skal vi have alle forslag på bordet, og så tage vi tingene i detaljer, når vi skal til at forhandle, siger Lizette Risgaard.