Kontanthjælpsloft har ikke tvunget folk fra hus og hjem
- På glædeligvis har jeg taget fejl, siger formanden for BL, Palle Adamsen. Foto: Jacob Nielsen/BL
Kontanthjælpsloftet har ikke sendt folk på gaden, som mange foreninger ellers troede, det ville.

Flere familier vil blive smidt på gaden.

Sådan lød advarslen fra en række organisationer, da loven om et nyt kontanthjælpsloft blev behandlet i Folketinget. I et høringssvar forudsagde Kommunernes Landsforening "flere udsættelser og dermed også flere hjemløse". Samme vurdering havde Lejernes Landsorganisation. Og de almene boligselskabers interesse- og brancheorganisation, BL, erklærede sig enig og skrev på sin hjemmeside, at stigningen "med største sandsynlighed" ville blive "voldsom".

Forudsigelsen blev et centralt argument blandt kritikerne af de strammere regler.

Men den holdt ikke, skriver Politiken tirsdag.

Indtil videre er der ikke flere, der er blevet tvunget fra hus og hjem, efter de nye regler er trådt i kraft. Faktisk er der lidt færre, skriver Politiken.

Det viser tal fra Domstolsstyrelsen, som fører statistik over såkaldt effektive udsættelser - altså gange, hvor fogeden er rykket ud for at sætte familier på gaden. I langt de fleste tilfælde på grund af manglende husleje.

- På glædelig vis har jeg taget fejl, siger Palle Adamsen, formand for BL, til Politiken.

- Vi troede, at antallet af rykkere ville stige dramatisk. Vi troede, at antallet af opsigelser ville stige. Vi troede også, at vi ville komme til at se et synligt antal mennesker, der blev tvunget ud af vores boliger og over i dårligere boliger. Men intet af det er sket, siger han til Politiken.

Tal, som Domstolsstyrelsen har opgjort for Politiken, viser, at fogeden i årets fem første måneder har været ude 952 gange og sat en beboer på gaden. Til sammenligning skete det 958 gange i den samme periode i 2016. Og ser man på samtlige otte måneder, hvor de nye regler har været gældende, er der i alt registreret 48 færre udsættelser end i den samme periode et år tidligere.