Kommunen trak Kim i kontanthjælp: Ekspert sår tvivl om praksis

Kim Madsen vil klage over at Københavns Kommune trak ham i kontanthjælp over weekenden. (Foto: Foto: Johannes Lange Baunsgaard)

Kim Madsen, der er formand i Jobcentrets Ofre, fik stoppet sin kontanthjælp af kommunen, da han ikke sendte kontoudtog fra foreningen. Ekspert i socialret ser tvivlsomt på kommunes måde at gøre tingene på.

Det kom som et chok. Kontanthjælpsmodtageren Kim Madsen modtog et brev fra Københavns Kommune i midten af oktober. Her kunne han læse, at kommunen vurderede, at han lå inde med en formue på 72.000 kroner, og at han derfor stod til at miste sin kontanthjælp.

 

Problemet er, ifølge Kim Madsen, at der kun står lidt over 9.000 kroner på hans private konto. De resterende 63.000 står på foreningskontoen tilhørende Jobcentrets Ofre, som Kim Madsen er formand i, og som han derfor har adgang til.

-  Det er ikke mine penge. Kontoen er ejet af medlemmer af Jobcentrets Ofre samt bestyrelsen. Jeg har ikke rørt pengene, og regnskabet blev godkendt under vores generalforsamling i august, siger Kim Madsen til Avisen.dk.

Den første besked, som Kim Madsen modtager fra Københavns Kommune den 11. oktober.

Københavns Kommune bad Kim Madsen om at indsende en kopi af kontoudtog fra begge konti fra perioden 01. oktober 2017 til 11. oktober 2018.

Nina Von Hielmcrone, ekspert i socialret og lektor ved Aalborg Universitet, mener, at man kan så tvivl om, hvorvidt kommunen har noget grundlag for at ville have de informationer.

- Denne sag ser ikke ud til at handle om penge på vedkommendes personlige konto. Hvis der er tale om en foreningskonto, hvor foreningen har en kasserer, formand, næstformand og vedtægter, så kan jeg ikke se, hvad kommunen skal bruge kontoudtogene til, siger hun til Avisen.dk.   

Kommunen er ikke politi

Kim Madsen klagede til Ydelsesservice i Beskæftigelsesforvaltningen i en partshøring, da han ikke mente, at kommunen havde ret til at få de oplysninger.

Den 59-årige kontanthjælpsmodtager forklarer til Avisen.dk, at han alligevel valgte at sende oplysningerne i et brev med posten. Kommunen modtog dog ikke konvolutten inden for svarfristen, og meddelte den 9. november, at Kim Madsen ikke længere ville få kontanthjælp.

- Jeg var lamslået. Jeg sendte brevet otte dage før der var frist, men det nåede af en eller anden grund aldrig frem, siger Kim Madsen, der forklarer, at han ikke har dokumentation for hvornår brevet blev sendt.

Kim Madsens klage i partshøring. Sendt den 12. oktober.
 

Ifølge Nina Von Hielmcrone har kommunen ret til at kræve oplysninger, der er relevante for en borgers sag. Der er dog en skillelinje, når det kommer til oplysninger, der ikke er relevante for den afgørelse, der skal træffes.

- Det er ikke kommunens opgave at være politi. Hvis man har en konkret mistanke om, at borgeren har overført penge fra en foreningskonto til en privatk, så skal man anmelde det til politiet, og lade dem undersøge sagen nærmere, siger Nina Von Hielmcrone.

Vil gå rettens vej

Oven på chokket over at have mistet sin ydelse scannede Kim Madsen alle dokumenter og sendte dem til kommunen elektronisk. Mandag den 11. november fik Kim Madsen besked om, at han igen ville modtage sin kontanthjælp.

Kim Madsen, der i rollen som formand for Jobcentrets Ofre er blevet et talerør for de over 14.000 medlemmer af facebookgruppen, er lettet over at have fået sin ydelse tilbage. Han er samtidig meget vred.

- Jeg har dårligt lukket et øje hele weekenden af frygt for, om jeg ville stå uden penge til at betale mad og husleje, siger Kim Madsen, der lægger op til et retslig efterspil.  

- Jeg vil klage til Ombudsmanden. Jeg mener, at der er blevet brudt en håndfuld regler i denne sag, og afgørelsen om at stoppe min kontanthjælp var kommunens forsøg på at afpresse mig, siger han.

Avisen.dk har forsøgt at få en kommentar fra Beskæftigelsesforvaltningen i Københavns Kommune. Her ønsker man ikke at kommentere på specifikke enkeltsager.

Københavns Kommunes besked til Kim Madsen om, at han mister retten til kontanthjælp. Sendt den 9. november.

Kommunens besked om, at Kim Madsen igen vil modtage kontanthjælp. Sendt den 11. november.