Kolleger til knivdræbt strejker: Vi tør ikke vente længere

Socialpædagog Mia Hansen og hendes kolleger på Lindegården har i dag nedlagt arbejdet i protest mod forholdene. Årsagerne er blandt andet for få medarbejdere til opgaverne og for farlige og syge beboere, som burde være indlagt på psykiatrisk afdeling i stedet, hvilket gør, at flere ansatte har været udsat for trusler og vold. (Foto: Foto: Privatfoto)

De ansatte på bostedet Lindegården har nedlagt arbejdet og opfordrer ansatte på landets andre bosteder til at gøre det samme.

- Vi tør ikke vente. Vi er bange for konsekvenserne.

Sådan lyder det socialpædagog Mia Hansen, som arbejder på Lindegården. Hun og kollegerne besluttede tidligere i dag til et fagligt møde at nedlægge arbejdet i protest over forholdene på det socialpædagogiske bosted, hvor social- og sundhedshjælper Vivi Nielsen for halvanden måned siden blev dræbt af en psykotisk beboer, og hvor der har været mange episoder med vold og trusler.

"Hvis vi ikke tager iltmasken på og får noget luft nu, kan vi ikke hjælpe beboerne i det lange løb."
Mia Hansen, socialpædagog på bostedet Lindegården.

Strejken kommer som konsekvens af, at arbejdsforholdene ifølge de ansatte ikke er blevet bedre siden drabet.

Ikke én rakte hånden op

I sidste uge holdt medarbejderne fagligt møde, som endte med, at de bad ledelsen og Københavns Kommune svare på nogle spørgsmål om, hvordan de har tænkt sig at forbedre forholdene. De spørgsmål fik de ansatte svar på i dag - og det er blandt andet de svar, som har udløst strejken, fortæller Mia Hansen til Avisen.dk.

- De prøver at opmuntre os i svarene, men har ingen konkrete løsninger her og nu, og vi tør simpelthen ikke vente længere. Vi oplever, at selvom ledelsen gerne vil hjælpe os, så er der ikke handling bag ordene. Tværtimod er tingene blevet værre, siger hun og fortsætter:

- Vi var blevet lovet flere hænder til opgaverne efter drabet. Til det faglige møde i dag var vi omkring 70 mennesker samlet, og jeg spurgte, hvor mange der oplevede, at vi havde fået flere ressourcer. Der var ikke én, som rakte hånden op. Da jeg så spurgte, hvor mange, der følte, at vi havde fået færre ressourcer, var der omkring 60 af de 70, som rakte hånden op, fortæller hun.

Må ikke være alene med beboerne

Oplevelsen af at være færre ansatte til opgaverne skyldes blandt andet, at en stor del af de ansatte er sygemeldte - blandt andet som følge af drabet på Vivi Nielsen og de andre episoder med vold og trusler, men også som følge af stress og udbrændthed, fortæller Mia Hansen.

Derudover fik bostedet for nyligt et strakspåbud fra Arbejdstilsynet, fordi personalet fortsat er i alvorlig fare for at blive udsat for psykisk og fysisk vold. Bostedets ledelse har derfor som konsekvens indført, at de ansatte hele tiden skal gå rundt to og to sammen.

- Det er fint at man har indført det i forhold til vores sikkerhed. Men fordi vi tit kun er to personer på arbejde ad gangen, er det rigtigt svært for os at lave noget som helst andet end praktiske opgaver. Det pædagogiske arbejde, som vi netop gerne vil lave med beboerne, kan vi ikke rigtigt udføre, hvis vi skal gå rundt to sammen og der samtidig ikke er flere på arbejde, siger Mia Hansen.

Derfor burde ledelsen sørge for flere ressourcer, mener hun.

"Vi tør ikke vente. Vi er bange for konsekvenserne."
Mia Hansen, socialpædagog på bostedet Lindegården.
 

Samtidig lyder der fra Mia Hansen og kollegerne en opfordring til de ansatte på landets øvrige bosteder om også at nedlægge arbejdet eller i det mindste holde fagligt møde og diskutere, hvor meget de skal finde sig i.

- Det er jo et generelt problem på bosteder over hele landet, at vi får alt for syge og farlige beboere ind, fordi der er blevet nedlagt så mange sende i psykiatrien, siger Mia Hansen.

Mette F. på besøg 

Arbejdsnedlæggelsen på Lindegården kommer samme dag, som den socialdemokratiske formand, Mette Frederiksen (S) tidligere på dagen besøgte bostedet og talte med de ansatte. De to ting har dog ikke direkte noget med hinanden at gøre.

Tværtimod gik snakken med oppositionslederen godt, fortæller Mia Hansen.

- Vi fortalte hende om vores problemer og om nogle af de episoder, der har været. Hun kan jo godt se, at vores område er nedprioriteret.

Artiklen fortsætter under billedet.

Mia Hansen (til højre) og kollegerne fik onsdag morgen mulighed for at tale med Mette Frederiksen.

Indtil videre har de ansatte besluttet at nedlægge arbejdet indtil torsdag, hvor de på et fagligt møde vil diskutere, hvad der videre skal ske. Det er vigtigt, at det er et stort flertal af medarbejdergruppen, som bestemmer slagets gang, for at alle kan føle sig trygge, fortæller Mia Hansen. Eftersom arbejdsnedlæggelsen er overenskomststridig er der dog risiko for, at de ansatte ryger i arbejdsretten.

"Vi må tage vores egen iltmaske på først"

Mens arbejdsnedlæggelsen står på, er det ledelsen og de tillidsvalgte, som tager sig af Lindegårdens psykisk syge beboere.

Mia Hansen har tidligere talt om, at medarbejderne fik dårlig samvittighed ved tanken om at strejke, fordi det går ud over beboeren.

- Men vi snakkede om i dag, at vi jo ikke kan hjælpe beboerne, før vi hjælper os selv, siger Mia Hansen og sammenligner situationen med et fly, hvor trykket falder og der pludselig bliver behov for iltmasker:

- Der er man også nødt til at tage sin egen iltmaske på først, og bagefter hjælpe andre med at få den på. Sådan er det også for os: Hvis vi ikke tager iltmasken på og får noget luft nu, kan vi ikke hjælpe beboerne i det lange løb.

Hun har desuden mødt meget forståelse, støtte og opbakning fra både beboere og pårørende, som forstår de ansattes frustration.

- Mange af beboerne er netop også utrygge ved at bo sammen med den gruppe af meget syge og farlige beboere, som burde være indlagt i psykiatrien, siger hun.