Klar besked til Mette F. efter R-skilsmisse: Gør noget for lønmodtagerne - nu har du muligheden!
Foto: HK Privat

SOCIALDEMOKRATIETS Mette Frederiksen brugte grundlovsdag på at ”breake” nyheden om, at hun forbeholder sig at danne en ren S-regering efter et valg – altså uden radikal deltagelse.

Den (længe ventede) melding satte hele det politiske Danmark på overarbejde i sommervarmen. Skulle man forstå den radikale leder Morten Østergaard rigtigt, måtte man forstå, at der nærmest var tale om et grundlovsbrud!

Set fra et lønmodtagersynspunkt rummer meldingen nye muligheder og fornuftige perspektiver. Megen af de seneste års borgerlige og asociale økonomiske og fordelingsmæssige politik har netop haft De Radikales deltagelse som forudsætning – ja i nogle sammenhænge endda som drivkraft. Hvis de ikke længere skal ind- og medregnes, så giver det Mette Frederiksen nye muligheder for at føre en mere lønmodtagervenlig politik, altså hvis hun vil og tør:

• Drop de løbende nedskæringer på daginstitutionerne, folkeskolen og erhvervsuddannelserne. Giv hele vores system for ungdomsuddannelser et boost og hent om nødvendigt nogle af pengene på de forvoksede universiteter.

• Lav en helhjertet indsats mod social dumping. Lad stat, regioner og kommuner gå forrest ved at sikre, at alle underleverandører til det offentlige lever op til almindelige overenskomstmæssige standarder.

• Lav en gennemgribende reform af hele dagpenge- og A-kassesystemet og drop den løbende udhuling af dagpengenes og de sociale pensioners realværdi.

• Skærp beskatningen af arbejdsfri indtægter (for eksempel arv og kapitalindkomster) og skab luft til lettelser til de dårligst stillede.

• Omlæg den såkaldte ”seniorførtidspension”, som skulle være figenbladet for afviklingen af efterlønsordningen. Den skal udvikles til at være et reelt alternativ for ældre nedslidte kolleger.

• Styrk indsatsen mod stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Alle, som udøver personaleledelse, skal uddannes og være certificerede. Alle, som af lægen bliver sygemeldt på grund af stress, skal garanteres adgang til behandling indenfor 30 dage.

• Styrk indsatsen for at integrere alle børn og unge med udenlandsk baggrund. Institutioner og skoler med mange med udenlandsk baggrund skal sikres de nødvendige personalemæssige ressourcer. Ingen unge må forlade folkeskolen uden at have gennemført afgangsprøverne for 9. klasse.

Men forudsætningen er selvfølgelig, at Socialdemokratiet og de partier, som vil støtte og samarbejde med en socialdemokratisk regering om ovennævnte punkter, får et godt valg.

Og det kræver selvfølgelig, at de reelt vil forbedre arbejdslivet for hundredtusindvis af lønarbejdere.

Lad os tro på, at det bliver en grundlovstale, der kommer til at materialisere sig, og ikke ender som et sammenkrøllet talepapir, som blot trak overskrifter et par dage i juni.
For der er perspektiver i Frederiksens udmeldinger. Gode perspektiver.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.