Debatindlæg Sygeplejerske: Jeg er utryg ved den øverste ledelse

Thomas Sørensen er sygeplejerske og tillidsmand. Han er 36 år gammel og bor i Valby.

I REGION HOVEDSTADEN OG Region Sjælland går bølgerne i øjeblikket højt, når vores regionrådsformænd og deres koncerndirektører skal forklare de store uovernesstemmelser mellem det, som fagpersonalet blev stillet i udsigt ved opdateringen af Sundhedsplatformen, og det produkt, som reelt er det, personalet sidder med i dag - snart 3 uger efter opdateringen.

Os ansatte har siden Go-Live i 2016 set frem til forbedringer i systemet, bedre og mere overskuelige arbejdsgange og for alles bedste - en øget patientsikkerhed.

DE SIDSTE UGER har flere fagorganisationer og enkeltpersoner offentligt undret sig over de forbedringer - eller mangel på samme - som opdateringen af Sundhedsplatformen har givet. Over en bred kam udtaler forskellige faggrupper - uafhængig af hinanden - kritik af brugerfladen, funktionaliteten, forsat manglende patientsikkerhed og i særdelshed usikkerheden omkring medicinmodulet.

Hos Region Hovedstaden er man nærmest forundret over den kritik, som opdateringen har fået af medarbejderne, og Pia Kopke, som er vicedirektør for IT, Medico og Telefoni, er af DR Nyhederne citeret for følgende den 19. februar 2019:

“Det lyder til, at vi ikke rigtigt har fået forventningsafstemt ud i alle hjørner og kanter, siger hun. Pia Kopke forklarer, at det var den opdatering af Landspatientsregisteret, der skete samtidig, som var det helt store fokuspunkt for opdateringen af Sundhedsplatformen.”

“Den helt store grund til opdateringen var, at vi skulle gøre os klar til det nye landspatientregister. Opdateringen har betydet nogle mindre forbedringer af Sundhedsplatformen - blandt andet af medicinfunktionaliteten.”

Direkte siger Pia Kopke: “regionen (har) nemlig aldrig lovet, at opdateringen ville medføre store forbedringer.”

SOM SYGEPLEJERSKE OG BRUGER af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden undrer jeg mig meget over det cirkus, der efterhånden har udspillet sig omkring dette fejlbehæftede IT-system.

I august 2018 meldte man fra de to regioner ud, at man måtte udskyde den længe ventede opdatering af Sundhedsplatformen grundet sammenkøringen med Landspatientregisteret (LPR3). Af ikke gennemskuelige årsager skubbede man altså en opdatering af Sundhedsplatformen, som af både koncerndirektører og regionrådsformænd var italesat som et markant led i forbedringen af det udskældte system.

Bl.a. udtalte formand for Region Sjælland Heino Knudsen den 7. august til DR Nyheder, at:

“Det betyder også, at de forbedringer af Sundhedsplatformen, som var indbygget i opgraderingen, kommer tre måneder senere end først lovet … de to regioner vil komme med en bedre løsning til deres medarbejdere, hvis man venter med at opdatere systemet.”

Heino Knudsen blev støttet i den opfattelse og udmeldning af sin kollega Sophie Hæstorp Andersen, som er Regionrådsformand i Region Hovedstaden. Hun udtalte til samme medie i august 2018, at :

”Det er rigtig ærgerligt, at de lovede forbedringer for personalet ude på hospitalerne nu bliver forsinket.”

Så hvad sker der så for, at man efter opdateringen kan læse sin egen IT-vicedirektør udtale, at man aldrig har lovet noget. Specielt springer det en i øjnene, når samme vicedirektør i juli 2018 udtalte til TV2 Øst:

“Noget af det, som lægerne virkelig har ønsket, det er, at få en forbedring af medicinmodulet. Nogle af forbedringerne har vi allerede lavet, men flere kommer til her til opdateringen … Vi har haft læger involveret i, hvad det er for nogle forbedringer, vi skal lave på medicineringen.”

Altså udtaler man sig fra Region Hovedstaden 3 måneder før den planlagte opdatering af Sundhedsplatformen i sommeren 2018, at denne ville afstedkomme forbedringer i systemet. Man vælger så at skubbe denne opdatering tre måneder til februar 2019, og formår i den forbindelse at fjerne de opdateringer man omtalte i juli eller hvordan?

På Region Hovedstadens egen hjemmeside fremgår det således:

“Fx er medicin-håndteringen for besværlig, og der er svært at trække data ud til forskning og planlægning. En række forbedringer udføres derfor i efteråret, og i februar 2019 opgraderes systemet.”

HER BLIVER FORVIRRINGEN så total for mig som ansat i regionerne øst for Storebælt. For hvordan skal jeg som sygeplejerske fremadrettet kunne stole på de udmeldinger, som vores IT-ansvarlige ledere kommer med tæt flankeret af regionsrådsformændene? Det skriger på alle måder til himlen, at vores øverste ansvarlige i de to regioner i højsommeren 2018 og helt frem til selve opdateringen i februar 2019 italesætter den længe ventede opdatering som et kommende vendepunkt for brugervenligheden af Sundhedsplatformen, med forbedringer i tæt på alle aspekter af systemet.

Specielt er jeg bekymret for borgernes rets- og patientsikkerhed i de to regioner, og der er forsat mange dele af systemet, som klart kompromitterer patientsikkerheden. For når Sophie Hæstorp Andersen fortæller vidt og bredt, at det går fremad med Sundhedsplatformen, at patientsikkerheden aldrig har været bedre eller at brugertilfredsheden er bedret ved de sidste medarbejdermålinger, hvor ærligt er det så? Kan jeg som borger i Region Hovedstaden stole på de udmeldninger som Regionens øverste ledelse kommer med til offentligheden?

JEG ER UTRYG ved min øverste ledelse som sygeplejerske i Region Hovedstaden. Jeg er utryg på egne vegne som ansat, når jeg ikke kan stole på det, som min ledelse melder ud, men så sandelig også på vegne af de borgere, som burde kunne stole på de demokratisk valgte, og de udmeldninger de kommer med.

Jeg håber at vores regionsråd i Region Hovedstaden snart vågner op, lytter til os fagfolk på hospitalerne, og at de tager ansvar for deres fejlbeslutninger og fejlinvestering. Regionsrådet har brug for at genoprette tilliden til de ansatte, der arbejder i østdanmark, og det kommer til at kræve hårdt arbejde. Både overfor mig og de af mine kolleger, som, ligesom jeg, ikke oplever, at vores bekymringer for borgernes patientsikkerhed i Østdanmark er blevet taget seriøst de sidste tre år med implementeringen af Sundhedsplatformen.

Dette er et debat-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News