JOURNALIST


Anne Pihl Rasmussen

1999 journalist fra DJH. - skrev samme år bogen ”Hverdagens genskin” (Borgens Forlag) sammen med fotojournalist Mikal Schlosser. - blev ansat på Bo Bedre som redaktionssekretær 2000 ansat på Kristeligt Dagblad som religionsreporter med ansvar for sekter og nyreligiøsitet Privat er jeg gift med Mikkel, journalist fra DR, og vi har Josefine på tre år og Magnus på 0 år sammen.

Artikler af Anne Pihl Rasmussen